جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

140 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 1,880 نمایش ها
 1. اخبار سایبر

  • 75 پاسخ
  • 18,719 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,722 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,826 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,151 نمایش ها
 2. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,362 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,769 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 850 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 211 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 775 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,068 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,184 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,477 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,804 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,774 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 8,007 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,201 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,147 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,981 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,293 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,082 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,046 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 34,344 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 985 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 977 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,396 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 18,432 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 14,101 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,701 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 18,770 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,265 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,389 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 18,608 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 16,863 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,081 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,388 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,202 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,389 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,532 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,395 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,874 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,514 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,077 نمایش ها