جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

139 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. اخبار سایبر

  • 75 پاسخ
  • 18,203 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,619 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,694 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,274 نمایش ها
 2. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,170 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,675 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 549 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,885 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 339 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,027 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 674 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,870 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,380 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,755 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,693 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 7,705 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,079 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,163 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,117 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,885 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,264 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,995 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,781 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 33,546 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 939 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 948 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,288 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 18,160 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 13,627 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,442 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 18,159 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,184 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,095 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,573 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,293 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 18,094 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 16,399 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,028 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,308 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,976 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,452 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,570 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,269 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,839 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,404 نمایش ها