جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

142 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 127 پاسخ
  • 13,461 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,473 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 733 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 21,202 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 5,321 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,060 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 4,131 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 20,831 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,087 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,253 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,922 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,130 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 775 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,530 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,652 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 16,803 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,897 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
 2. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 9,437 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,557 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,276 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,234 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,517 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,366 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,478 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 37,059 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,081 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,053 نمایش ها
 3. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,807 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 19,246 نمایش ها
 4. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 16,317 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 11,396 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 21,251 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,617 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,723 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,753 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 20,870 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 18,747 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,178 نمایش ها
 5. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,755 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,263 نمایش ها
 6. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,765 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,917 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,073 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها