جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

137 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. اخبار سایبر

  • 75 پاسخ
  • 17,024 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,408 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,438 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,156 نمایش ها
 2. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 6,885 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,476 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 409 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 12,659 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,609 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,163 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,720 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,494 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 6,932 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,875 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,133 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,077 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,612 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,232 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,771 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,393 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 32,090 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 896 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 919 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 17,984 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 12,425 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,315 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,111 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 16,878 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,971 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,848 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,015 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 16,863 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 15,376 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,991 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,576 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,115 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,401 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,088 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,253 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,358 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,806 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,203 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,115 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,092 نمایش ها