جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

139 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. اخبار سایبر

  • 75 پاسخ
  • 18,544 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,680 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,768 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,340 نمایش ها
 2. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,259 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,734 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 671 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,975 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 407 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,102 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 741 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,210 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,772 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,747 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 7,915 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,137 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,175 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,124 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,960 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,271 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,051 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,892 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 33,984 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 955 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 955 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,352 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 18,230 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 13,951 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,515 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,408 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 18,547 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,236 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,173 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,630 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,362 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 18,438 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 16,694 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,048 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,357 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,136 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,357 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,508 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,336 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,849 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,416 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,039 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,464 نمایش ها