جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

140 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 9 پاسخ
  • 575 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 2,884 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 19,384 نمایش ها
 1. اخبار سایبر

  • 75 پاسخ
  • 18,933 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,763 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,888 نمایش ها
 2. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,468 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,809 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 392 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,088 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 316 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 890 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,149 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,262 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,772 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,818 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,811 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 8,157 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,220 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,214 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,162 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,036 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,127 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 34,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,006 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 991 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,462 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 18,621 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 14,344 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,803 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,500 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 19,072 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,327 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,430 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 18,891 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 17,075 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,094 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,428 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,320 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,433 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,578 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,722 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,451 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,890 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,649 نمایش ها