جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

143 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 212 پاسخ
  • 24,140 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 368 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,310 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 3,358 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,038 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 22,769 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,109 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 4,966 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 21,999 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,319 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,489 نمایش ها
 1. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 8,195 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,360 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,140 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,068 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,808 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,916 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 18,281 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,942 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
 2. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 10,431 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,803 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,306 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,268 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,394 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,713 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 38,886 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,084 نمایش ها
 3. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 4,051 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 19,697 نمایش ها
 4. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 17,872 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 11,886 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,083 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 22,926 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,971 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,328 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,991 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 22,353 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,018 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,222 نمایش ها
 5. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 4,570 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,990 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,965 نمایش ها
 6. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 3,006 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,167 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,338 نمایش ها