جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

138 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. اخبار سایبر

  • 75 پاسخ
  • 17,645 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,567 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,212 نمایش ها
 2. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,030 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,586 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 222 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,905 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 557 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,276 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,562 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,281 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,741 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,600 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 7,341 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,986 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,152 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,097 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,752 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,252 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,888 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,609 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 32,843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 923 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 936 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 18,076 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 13,056 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,377 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,236 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 17,522 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,084 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,478 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,162 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 17,516 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 15,912 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,012 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,689 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,217 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,707 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,206 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,359 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,151 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,819 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,000 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,222 نمایش ها