جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

137 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. اخبار سایبر

  • 75 پاسخ
  • 16,477 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,306 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,323 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,089 نمایش ها
 2. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 6,746 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,382 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 52 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 12,086 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,497 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,331 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,699 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,390 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 6,548 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,780 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,117 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,062 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,481 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,218 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,652 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,131 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 31,371 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 902 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 2,932 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 17,897 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 11,861 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,255 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 16,260 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,868 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,249 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,881 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 16,288 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 14,881 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,974 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,474 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,018 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,124 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 1,976 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,151 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,259 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,887 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,786 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,965 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,105 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,021 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,958 نمایش ها