جنگ نرم و سایبری

مباحث مرتبط با جنگ نرم و سایبری
Soft & Cyber War

140 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. اخبار سایبر

  • 75 پاسخ
  • 18,636 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,698 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,798 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,391 نمایش ها
 2. مارپیچ سکوت Spiral Silence

  • 4 پاسخ
  • 7,302 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,749 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 188 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 726 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,022 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 769 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,363 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,465 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,784 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,761 نمایش ها
 3. دشمن شناسی

  • 35 پاسخ
  • 7,961 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,153 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,187 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,134 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,971 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,281 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,067 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,963 نمایش ها
  • 158 پاسخ
  • 34,171 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 970 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 963 نمایش ها
 4. برجسته سازی Agenda Setting

  • 2 پاسخ
  • 3,371 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 18,339 نمایش ها
 5. فتح الله گولن

  • 82 پاسخ
  • 14,034 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 10,605 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,431 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 18,652 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,253 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,203 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,646 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,376 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 18,530 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 16,780 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,064 نمایش ها
 6. دیپلماسی سایبر DIGITAL OUTREACH

  • 14 پاسخ
  • 3,888 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,374 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,164 نمایش ها
 7. پرسونا (Persona)

  • 3 پاسخ
  • 2,376 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,519 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,652 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,367 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,859 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,458 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها