هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,419 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,751 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,380 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,307 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,091 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,119 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,135 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,065 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 58,003 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,779 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,076 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,834 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,754 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,113 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,337 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,681 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,070 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,387 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,505 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,242 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,925 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,441 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,213 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,010 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,569 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,443 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,032 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,473 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,371 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,709 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,255 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,234 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,916 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
 8. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,007 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,451 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,740 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,417 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,345 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,642 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,898 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,342 نمایش ها
 10. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,424 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,509 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,811 نمایش ها