جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 117 پاسخ
  • 51,273 نمایش ها
 1. امپراطوری هون ها

  • 0 پاسخ
  • 5,940 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 13,919 نمایش ها
 3. نبرد باغ آورد

  • 10 پاسخ
  • 4,886 نمایش ها
 4. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 4,233 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,141 نمایش ها
 5. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,614 نمایش ها
 6. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 2,130 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,281 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,226 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,441 نمایش ها
 7. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 6,826 نمایش ها
 8. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 4,888 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,294 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,844 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,920 نمایش ها
 9. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 2,959 نمایش ها
 10. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
 11. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 7,564 نمایش ها
 12. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,463 نمایش ها
 13. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 3,163 نمایش ها
 14. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
 15. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 7,503 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,056 نمایش ها
 16. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 9,705 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,324 نمایش ها
 17. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 8,008 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,232 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,636 نمایش ها
 18. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 3,239 نمایش ها
 19. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,482 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
 20. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,496 نمایش ها
 21. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 3,028 نمایش ها
 22. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,438 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,241 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
 23. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 10,519 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,109 نمایش ها
 24. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,556 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,567 نمایش ها
 25. نبرد عین جالوت

  • 10 پاسخ
  • 6,863 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 16,459 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,857 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,599 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 20,453 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,877 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 12,349 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,110 نمایش ها