جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

62 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 897 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 52,747 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,189 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,993 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 2,184 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,856 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,112 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,010 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,377 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,300 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,992 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,206 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,337 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,866 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 18,715 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,310 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 965 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 14,212 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 4,347 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,299 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,381 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,241 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 7,005 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 4,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,388 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,678 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 7,627 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,518 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 7,598 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,118 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 9,796 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 8,093 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,286 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,741 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 3,274 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,533 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,056 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,571 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 3,073 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,267 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 10,618 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,202 نمایش ها
 22. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,594 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 17,031 نمایش ها