جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 46,847 نمایش ها
 1. امپراطوری هون ها

  • 0 پاسخ
  • 5,276 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 13,156 نمایش ها
 3. نبرد باغ آورد

  • 10 پاسخ
  • 4,552 نمایش ها
 4. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,626 نمایش ها
 5. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,470 نمایش ها
 6. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 2,005 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,791 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,118 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,257 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,329 نمایش ها
 7. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 6,327 نمایش ها
 8. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,034 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,058 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
 9. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 2,836 نمایش ها
 10. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
 11. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 7,312 نمایش ها
 12. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,350 نمایش ها
 13. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 2,981 نمایش ها
 14. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,357 نمایش ها
 15. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 7,265 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,043 نمایش ها
 16. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 9,417 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,161 نمایش ها
 17. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 7,616 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,913 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,554 نمایش ها
 18. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
 19. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,340 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,937 نمایش ها
 20. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,301 نمایش ها
 21. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
 22. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,130 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,800 نمایش ها
 23. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 10,135 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,730 نمایش ها
 24. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,333 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,469 نمایش ها
 25. نبرد عین جالوت

  • 10 پاسخ
  • 6,565 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 15,182 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,615 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,441 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 19,948 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,135 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 12,071 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,854 نمایش ها