جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 103 پاسخ
  • 44,539 نمایش ها
 1. امپراطوری هون ها

  • 0 پاسخ
  • 5,041 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 12,805 نمایش ها
 3. نبرد باغ آورد

  • 10 پاسخ
  • 4,412 نمایش ها
 4. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,300 نمایش ها
 5. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,367 نمایش ها
 6. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 1,903 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,487 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,022 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,124 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,205 نمایش ها
 7. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 6,088 نمایش ها
 8. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 4,512 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,886 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 16,663 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,612 نمایش ها
 9. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 2,738 نمایش ها
 10. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,402 نمایش ها
 11. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 7,115 نمایش ها
 12. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,247 نمایش ها
 13. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 2,877 نمایش ها
 14. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,260 نمایش ها
 15. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 7,122 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,478 نمایش ها
 16. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 9,128 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,056 نمایش ها
 17. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 7,341 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,730 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,264 نمایش ها
 18. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
 19. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,847 نمایش ها
 20. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,195 نمایش ها
 21. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
 22. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,030 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,701 نمایش ها
 23. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 9,865 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,459 نمایش ها
 24. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,216 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,373 نمایش ها
 25. نبرد عین جالوت

  • 10 پاسخ
  • 6,420 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,522 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,359 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,341 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 19,480 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,653 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 11,740 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,791 نمایش ها