جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. امپراطوری هون ها

  • 0 پاسخ
  • 4,534 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 11,700 نمایش ها
 3. نبرد باغ آورد

  • 10 پاسخ
  • 4,053 نمایش ها
 4. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,603 نمایش ها
 5. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,140 نمایش ها
 6. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 1,683 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,938 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 39,665 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,805 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,793 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,890 نمایش ها
 7. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 4,721 نمایش ها
 8. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 4,218 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,539 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 15,515 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,316 نمایش ها
 9. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 2,499 نمایش ها
 10. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,153 نمایش ها
 11. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 6,820 نمایش ها
 12. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,022 نمایش ها
 13. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 2,621 نمایش ها
 14. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,017 نمایش ها
 15. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 6,808 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,149 نمایش ها
 16. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 8,433 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,784 نمایش ها
 17. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 6,642 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,379 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,557 نمایش ها
 18. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 2,700 نمایش ها
 19. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,597 نمایش ها
 20. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 2,875 نمایش ها
 21. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 2,521 نمایش ها
 22. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,778 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,460 نمایش ها
 23. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 9,172 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,794 نمایش ها
 24. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,148 نمایش ها
 25. نبرد عین جالوت

  • 10 پاسخ
  • 6,023 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,301 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,739 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,053 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 18,592 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,624 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 10,937 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,644 نمایش ها