جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 118 پاسخ
  • 91,795 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,612 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,793 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,104 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,591 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,333 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 5,582 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,126 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 33,299 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,451 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,770 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 22,757 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,317 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,489 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,684 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 17,511 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 38,608 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,076 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 25,460 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 8,140 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 25,324 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 6,818 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,412 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,398 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 10,878 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 8,678 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,968 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 6,189 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 6,949 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 11,584 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 6,835 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 6,608 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 7,151 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 11,654 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 21,240 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 19,631 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 17,978 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,177 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,810 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 6,449 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 7,762 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,972 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 7,251 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 6,594 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 6,959 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,802 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 20,243 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,897 نمایش ها