جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 118 پاسخ
  • 84,266 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,561 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,450 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,890 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,941 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,070 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,770 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 5,265 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,886 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 31,565 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,587 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,441 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 21,685 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,221 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,175 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,388 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 16,617 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 36,749 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,121 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,822 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 24,183 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 7,749 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 24,137 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 6,543 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 18,972 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,133 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 10,505 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 8,289 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,719 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 5,924 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 6,669 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 11,146 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 6,537 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 6,223 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 6,705 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 11,145 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,432 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 18,758 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 17,076 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,716 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 21,848 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 6,198 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 7,502 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,784 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 6,832 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 6,165 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 6,514 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,458 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 19,414 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,997 نمایش ها