جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 120 پاسخ
  • 70,083 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,519 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,312 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,655 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,444 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,050 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 3,802 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,455 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 25,207 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,870 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,003 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 16,274 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,423 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,758 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,932 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,470 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 28,451 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,747 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,419 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 19,722 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 6,195 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 19,686 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 5,144 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 17,326 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 8,906 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 6,701 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,167 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 4,515 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 9,468 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 5,064 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 4,785 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 5,192 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 9,500 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,501 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 14,435 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 12,903 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,117 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,537 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 4,809 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 6,103 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,512 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 5,261 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 4,673 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 5,088 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,918 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 15,269 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,848 نمایش ها
 22. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 6,329 نمایش ها