جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 119 پاسخ
  • 61,357 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 652 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,306 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,496 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,401 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,074 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 2,946 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,602 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 21,440 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,888 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,154 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,005 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,221 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,930 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,092 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,878 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 23,196 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,971 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,618 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 16,959 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 5,256 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,872 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 4,336 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 16,371 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 7,970 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 5,780 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,253 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 3,695 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 4,373 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 8,544 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 4,169 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 4,298 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 8,513 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,149 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 11,893 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 10,360 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,172 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,960 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 5,272 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 4,372 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 3,808 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 4,224 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,031 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 12,758 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,345 نمایش ها
 22. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 5,409 نمایش ها