جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 117 پاسخ
  • 48,739 نمایش ها
 1. امپراطوری هون ها

  • 0 پاسخ
  • 5,417 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 13,356 نمایش ها
 3. نبرد باغ آورد

  • 10 پاسخ
  • 4,659 نمایش ها
 4. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 4,045 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,782 نمایش ها
 5. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,517 نمایش ها
 6. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 2,043 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,983 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,145 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
 7. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 6,511 نمایش ها
 8. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 4,729 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,141 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,331 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,808 نمایش ها
 9. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 2,873 نمایش ها
 10. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
 11. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 7,408 نمایش ها
 12. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,391 نمایش ها
 13. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 3,044 نمایش ها
 14. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
 15. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 7,358 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,421 نمایش ها
 16. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 9,522 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,225 نمایش ها
 17. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 7,732 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,009 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,676 نمایش ها
 18. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 3,127 نمایش ها
 19. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,396 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,968 نمایش ها
 20. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,364 نمایش ها
 21. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 2,942 نمایش ها
 22. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,352 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,171 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,846 نمایش ها
 23. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 10,257 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,848 نمایش ها
 24. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,411 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,512 نمایش ها
 25. نبرد عین جالوت

  • 10 پاسخ
  • 6,676 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 15,585 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,714 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,499 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 20,212 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,469 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 12,184 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,935 نمایش ها