جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 117 پاسخ
  • 49,974 نمایش ها
 1. امپراطوری هون ها

  • 0 پاسخ
  • 5,642 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 13,593 نمایش ها
 3. نبرد باغ آورد

  • 10 پاسخ
  • 4,741 نمایش ها
 4. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 4,106 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,885 نمایش ها
 5. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
 6. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 2,067 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,112 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,163 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,307 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,377 نمایش ها
 7. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 6,614 نمایش ها
 8. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 4,773 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,198 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,519 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,849 نمایش ها
 9. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 2,890 نمایش ها
 10. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
 11. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 7,467 نمایش ها
 12. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,414 نمایش ها
 13. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 3,078 نمایش ها
 14. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,430 نمایش ها
 15. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 7,413 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,741 نمایش ها
 16. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 9,565 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,258 نمایش ها
 17. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 7,784 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,081 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,439 نمایش ها
 18. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
 19. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,425 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,989 نمایش ها
 20. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,396 نمایش ها
 21. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 2,968 نمایش ها
 22. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,189 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
 23. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 10,311 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,918 نمایش ها
 24. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,454 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,530 نمایش ها
 25. نبرد عین جالوت

  • 10 پاسخ
  • 6,733 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 15,980 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,748 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,536 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 20,347 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,605 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 12,216 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,026 نمایش ها