جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

62 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 1,282 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 54,219 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,402 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,130 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 2,265 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,930 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,491 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,132 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,449 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,488 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,236 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,279 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,400 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,985 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 18,961 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,366 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,009 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 14,546 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 4,461 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,546 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,555 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,282 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 7,136 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 5,032 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,495 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 3,049 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,742 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 7,725 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,546 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 3,293 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,593 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 7,719 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,319 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 9,948 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 8,256 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,394 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,938 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 3,352 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,617 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,110 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,325 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 10,779 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,382 نمایش ها
 22. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,698 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,647 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 17,573 نمایش ها