جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 118 پاسخ
  • 78,860 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,913 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,318 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,906 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,467 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,088 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 4,713 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,349 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 28,849 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,951 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,887 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,476 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,546 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,631 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,981 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 33,429 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,602 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,300 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 22,385 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 7,141 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 22,369 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 6,009 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 18,339 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,603 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 9,882 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 7,700 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,111 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 5,387 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 6,102 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 10,468 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 5,971 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 5,658 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 6,116 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 10,547 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,844 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 16,978 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 15,409 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,095 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,150 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 5,664 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 6,974 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,265 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 6,236 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 5,595 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 5,966 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,877 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 17,765 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,366 نمایش ها