جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 118 پاسخ
  • 86,669 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,855 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,848 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,018 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,472 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,190 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,903 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 5,362 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,989 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 32,028 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,762 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,549 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 22,039 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,380 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,267 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,494 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 16,849 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 37,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,192 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,907 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 24,447 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 7,871 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 24,533 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 6,627 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,084 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,218 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 10,597 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 8,392 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,807 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 6,010 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 6,775 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 11,267 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 6,629 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 6,334 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 6,818 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 11,301 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,699 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 19,018 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 17,315 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,852 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,114 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 6,291 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 7,586 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,855 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 6,934 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 6,270 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 6,605 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,555 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 19,638 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,233 نمایش ها