جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 118 پاسخ
  • 89,648 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,327 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,087 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,208 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,484 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,427 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,183 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 5,502 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,068 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 32,761 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,090 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,671 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 22,437 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,941 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,410 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,595 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 17,211 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 38,022 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,007 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 25,085 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 7,987 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 24,967 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 6,739 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,265 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,321 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 10,720 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 8,555 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,902 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 6,122 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 6,879 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 11,440 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 6,755 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 6,500 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 6,963 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 11,505 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,997 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 19,342 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 17,707 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,035 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,532 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 6,399 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 7,691 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,924 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 7,128 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 6,479 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 6,775 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,683 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 19,979 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,648 نمایش ها