جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 80 پاسخ
  • 40,659 نمایش ها
 1. امپراطوری هون ها

  • 0 پاسخ
  • 4,832 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 12,309 نمایش ها
 3. نبرد باغ آورد

  • 10 پاسخ
  • 4,220 نمایش ها
 4. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 3,614 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,978 نمایش ها
 5. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,262 نمایش ها
 6. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 1,804 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,220 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,924 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,972 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,065 نمایش ها
 7. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
 8. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 4,375 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 16,169 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,474 نمایش ها
 9. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 2,632 نمایش ها
 10. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,287 نمایش ها
 11. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 6,976 نمایش ها
 12. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,144 نمایش ها
 13. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 2,754 نمایش ها
 14. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,138 نمایش ها
 15. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 6,985 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,831 نمایش ها
 16. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 8,811 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,934 نمایش ها
 17. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 6,992 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,552 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,931 نمایش ها
 18. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 2,842 نمایش ها
 19. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,109 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,735 نمایش ها
 20. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,014 نمایش ها
 21. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 2,647 نمایش ها
 22. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,055 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,908 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,589 نمایش ها
 23. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 9,535 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,143 نمایش ها
 24. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,075 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,272 نمایش ها
 25. نبرد عین جالوت

  • 10 پاسخ
  • 6,251 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,242 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,081 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,219 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 19,075 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,200 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 11,379 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,721 نمایش ها