جنگهای باستان

مطالب مرتبط با جنگهای باستان مخصوصا نبردهای ایران باستان
Ancient Wars Specially Persian Ancient

62 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 2,546 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 56,356 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,740 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,384 نمایش ها
 1. نبرد پانیپت

  • 0 پاسخ
  • 2,484 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,145 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 19,492 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,358 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,661 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,287 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,543 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,494 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,620 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,570 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 20,254 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,554 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,202 نمایش ها
 2. علت هاي سقوط ساسانيان

  • 25 پاسخ
  • 15,216 نمایش ها
 3. نبرد آق دربند

  • 4 پاسخ
  • 4,709 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,207 نمایش ها
 4. بهرام پنجم (421-438 م)

  • 1 پاسخ
  • 3,902 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,826 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,490 نمایش ها
 5. جنگ های پونیک

  • 1 پاسخ
  • 7,390 نمایش ها
 6. نبرد کرنال(فتح هند)

  • 10 پاسخ
  • 5,247 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,739 نمایش ها
 7. هوسیت ها

  • 0 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
 8. نیزه دار و تفنگچی

  • 1 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
 9. جنگهای سی ساله

  • 12 پاسخ
  • 7,978 نمایش ها
 10. نبرد دهانه ی گورکن

  • 3 پاسخ
  • 3,734 نمایش ها
 11. نبرد دیدائو

  • 0 پاسخ
  • 3,501 نمایش ها
 12. نبرد میونگنیانگ

  • 6 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
 13. نبرد صخره های سرخ

  • 8 پاسخ
  • 7,951 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,886 نمایش ها
 14. نبرد انقره

  • 19 پاسخ
  • 10,543 نمایش ها
 15. نبرد زاما

  • 20 پاسخ
  • 8,912 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,639 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,550 نمایش ها
 16. شوالیه گری

  • 0 پاسخ
  • 3,556 نمایش ها
 17. در الجزایر چه گذشت؟

  • 1 پاسخ
  • 4,826 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,307 نمایش ها
 18. نبرد کانای

  • 0 پاسخ
  • 3,890 نمایش ها
 19. نبرد موهی

  • 0 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها
 20. نبرد لگنیسا

  • 1 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,530 نمایش ها
 21. نبرد مرج دابق

  • 29 پاسخ
  • 11,377 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,007 نمایش ها
 22. جنگ مرند

  • 8 پاسخ
  • 4,917 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,841 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 18,071 نمایش ها