موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موشک ضد زره بریمستون

  • 5 پاسخ
  • 5,961 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,304 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 857 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,440 نمایش ها
 2. موشک Delilah

  • 11 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,167 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 17,450 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,040 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,572 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,583 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,419 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 20,720 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
 3. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 3,418 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,273 نمایش ها
 4. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 5,279 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,123 نمایش ها
 5. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 13,205 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,675 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 21,974 نمایش ها
 6. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 3,188 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,192 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,142 نمایش ها
 7. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 16,486 نمایش ها
 8. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 5,523 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,348 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,935 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,044 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,181 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 18,371 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,619 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,801 نمایش ها
 9. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 3,225 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,723 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,541 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,973 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,913 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,263 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,843 نمایش ها
 10. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 21,554 نمایش ها
 11. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 6,647 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,085 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,009 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
 12. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 5,782 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,045 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,481 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها