موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

63 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 2,866 نمایش ها
 1. موشک ضد زره بریمستون

  • 2 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,019 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,411 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,375 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,004 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,741 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,418 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,672 نمایش ها
 2. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,292 نمایش ها
 3. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 4,864 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
 4. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 3,208 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 11,783 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,814 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,319 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,160 نمایش ها
 5. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 2,840 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,741 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,040 نمایش ها
 6. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 14,941 نمایش ها
 7. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 5,151 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,379 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,554 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,541 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,603 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 17,868 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,266 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,458 نمایش ها
 8. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 2,889 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,103 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,373 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,521 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,546 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,754 نمایش ها
 9. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 19,952 نمایش ها
 10. موشک Delilah

  • 9 پاسخ
  • 4,036 نمایش ها
 11. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 6,275 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,040 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,505 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
 12. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 5,258 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,647 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,031 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,493 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,108 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها