موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

62 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 8,918 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,878 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,021 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,394 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,667 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,304 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,500 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها
 1. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
 2. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 4,664 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,439 نمایش ها
 3. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 2,958 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 10,953 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,313 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,514 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 19,179 نمایش ها
 4. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 2,657 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,469 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,462 نمایش ها
 5. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 13,949 نمایش ها
 6. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 4,939 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,792 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,352 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 17,668 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,212 نمایش ها
 7. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 2,688 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,847 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,016 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,818 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,079 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,076 نمایش ها
 8. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 18,996 نمایش ها
 9. موشک Delilah

  • 9 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها
 10. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 6,037 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,309 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,088 نمایش ها
 11. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 4,859 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,718 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,890 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,031 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,060 نمایش ها