موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موشک ضد زره بریمستون

  • 5 پاسخ
  • 6,283 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,049 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 1,457 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,925 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,768 نمایش ها
 2. موشک Delilah

  • 11 پاسخ
  • 5,028 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,997 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 18,422 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,258 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,795 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,821 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,757 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 21,381 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,830 نمایش ها
 3. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 3,630 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,542 نمایش ها
 4. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 5,461 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,334 نمایش ها
 5. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 3,820 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 14,000 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,215 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 22,934 نمایش ها
 6. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,384 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,732 نمایش ها
 7. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 17,419 نمایش ها
 8. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 5,749 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,864 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,135 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,252 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,410 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 18,614 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,811 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,002 نمایش ها
 9. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 3,409 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,912 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,796 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,284 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 15,686 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,632 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,451 نمایش ها
 10. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 22,485 نمایش ها
 11. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 6,840 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,654 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,257 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,942 نمایش ها
 12. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 6,029 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,670 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,136 نمایش ها