موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

62 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 2,679 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,423 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,173 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,691 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,818 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,505 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,907 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,619 نمایش ها
 1. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 2,876 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,989 نمایش ها
 2. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 4,771 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,571 نمایش ها
 3. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 11,346 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,585 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,969 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 19,733 نمایش ها
 4. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 2,760 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,608 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,766 نمایش ها
 5. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 14,451 نمایش ها
 6. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 5,053 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,107 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,452 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,391 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,403 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 17,707 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,145 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,335 نمایش ها
 7. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 2,794 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,957 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,218 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,223 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,305 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,427 نمایش ها
 8. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 19,509 نمایش ها
 9. موشک Delilah

  • 9 پاسخ
  • 3,832 نمایش ها
 10. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 6,161 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,654 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,287 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,210 نمایش ها
 11. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 5,018 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,462 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,862 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,320 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,125 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,352 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,350 نمایش ها