موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

62 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,837 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,347 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,137 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,964 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,684 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,293 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,646 نمایش ها
 1. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
 2. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 4,840 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,670 نمایش ها
 3. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 11,662 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,771 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,257 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,092 نمایش ها
 4. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 2,822 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,978 نمایش ها
 5. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 14,818 نمایش ها
 6. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 5,132 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,326 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,528 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,503 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,543 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 17,801 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,239 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,429 نمایش ها
 7. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 2,873 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,331 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,078 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,345 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,459 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,488 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,661 نمایش ها
 8. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 19,859 نمایش ها
 9. موشک Delilah

  • 9 پاسخ
  • 3,996 نمایش ها
 10. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 6,258 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,959 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,338 نمایش ها
 11. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 5,202 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,587 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,983 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,446 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,079 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,271 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,626 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,539 نمایش ها