موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 1,067 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 718 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,762 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,362 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 17,680 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,546 نمایش ها
 1. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 2,526 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,506 نمایش ها
 2. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 4,422 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
 3. موشک کروز Kh-55

  • 13 پاسخ
  • 4,270 نمایش ها
 4. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 10,112 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,993 نمایش ها
 5. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,216 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 5,824 نمایش ها
 6. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 12,868 نمایش ها
 7. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 4,703 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,115 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,987 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,985 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,782 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,464 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,935 نمایش ها
 8. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 2,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,602 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 10,888 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,597 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,317 نمایش ها
 9. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 17,909 نمایش ها
 10. موشک Delilah

  • 9 پاسخ
  • 3,377 نمایش ها
 11. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 5,804 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,575 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,833 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
 12. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 4,543 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,051 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,419 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,903 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,661 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,356 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,414 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,779 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,781 نمایش ها