موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

64 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 5,152 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 195 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,095 نمایش ها
 1. موشک Delilah

  • 11 پاسخ
  • 4,532 نمایش ها
 2. موشک ضد زره بریمستون

  • 4 پاسخ
  • 5,477 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,105 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 16,452 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,764 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,322 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,287 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,057 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 20,040 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,755 نمایش ها
 3. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,983 نمایش ها
 4. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 5,067 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,898 نمایش ها
 5. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 3,395 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 12,389 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,102 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,968 نمایش ها
 6. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,527 نمایش ها
 7. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 15,524 نمایش ها
 8. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 5,297 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,784 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,733 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,831 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,944 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 18,215 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,597 نمایش ها
 9. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,514 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,300 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,117 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,869 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,203 نمایش ها
 10. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 20,592 نمایش ها
 11. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 6,435 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,479 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,776 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,530 نمایش ها
 12. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 5,545 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,840 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,274 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,683 نمایش ها