موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 1,610 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 862 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,104 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,508 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,070 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,058 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
 1. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 2,637 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,659 نمایش ها
 2. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 4,534 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,296 نمایش ها
 3. موشک کروز Kh-55

  • 13 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
 4. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 2,831 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 10,515 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,067 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,559 نمایش ها
 5. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 2,541 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,113 نمایش ها
 6. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 13,362 نمایش ها
 7. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 4,816 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,420 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,224 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,109 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,103 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,524 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,062 نمایش ها
 8. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 2,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,993 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,783 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,259 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,827 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,680 نمایش ها
 9. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 18,400 نمایش ها
 10. موشک Delilah

  • 9 پاسخ
  • 3,524 نمایش ها
 11. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 5,911 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,912 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,944 نمایش ها
 12. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 4,684 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,190 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,559 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,046 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,801 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,669 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,721 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,882 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,878 نمایش ها