موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

62 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,676 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,272 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,923 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,904 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,632 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,171 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,633 نمایش ها
 1. mizrak

  • 2 پاسخ
  • 2,939 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,117 نمایش ها
 2. موشک نمرود Nimrod

  • 3 پاسخ
  • 4,826 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
 3. موشکcirit

  • 4 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 11,570 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,740 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,209 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,014 نمایش ها
 4. موشك كروز JSM

  • 0 پاسخ
  • 2,806 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,933 نمایش ها
 5. موشك كروز Storm Shadow

  • 53 پاسخ
  • 14,732 نمایش ها
 6. موشک چند منظوره LMM

  • 12 پاسخ
  • 5,111 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,270 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,458 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,484 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 17,751 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,211 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,400 نمایش ها
 7. موشک ASM-N-7/AGM-12 Bullpup

  • 0 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,300 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,030 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,318 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,420 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,425 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,604 نمایش ها
 8. موشک کروز AGM 129

  • 45 پاسخ
  • 19,777 نمایش ها
 9. موشک Delilah

  • 9 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
 10. Mokopa ضد زره آفریقایی

  • 14 پاسخ
  • 6,227 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,853 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,383 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,292 نمایش ها
 11. موشك ضد تشعشع Harm AGM-88

  • 13 پاسخ
  • 5,131 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,542 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,947 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,060 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,542 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,506 نمایش ها