عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

105 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 78 پاسخ
  • 24,996 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,029 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,863 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,949 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 20,019 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 12,241 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 13,161 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 16,243 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 27,883 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 18,218 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,593 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,975 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,728 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 31,915 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 15,476 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,364 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,050 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 22,022 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,589 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,433 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,418 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,923 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,483 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,047 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,575 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 15,104 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,028 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,233 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,053 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,397 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,054 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,077 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,528 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,535 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,729 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,550 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,806 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,576 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,102 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,779 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 8,103 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,860 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,483 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,224 نمایش ها