عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

105 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 78 پاسخ
  • 22,925 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,632 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,620 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 6,842 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 18,448 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 10,980 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 12,867 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 15,531 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 26,861 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 17,085 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,181 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,240 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,477 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 30,986 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 14,575 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,942 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,921 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,717 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,387 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,281 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,595 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,855 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,857 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,259 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,369 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,670 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,196 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,646 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,348 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,841 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,006 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,282 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,442 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,230 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,022 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,314 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,555 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,601 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,882 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,888 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,433 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 7,835 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,647 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,213 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,880 نمایش ها