عملیات های نظامی ایران

Iranian Military Operations

104 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,857 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,117 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 18,546 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 15,130 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 8,307 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 12,155 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,600 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 24,335 نمایش ها
 1. عمليات رمضان

  • 46 پاسخ
  • 15,015 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,359 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,674 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,922 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 28,768 نمایش ها
  • 94 پاسخ
  • 12,365 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,104 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,589 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,690 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,712 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,434 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,790 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,242 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,025 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,680 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,982 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,040 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,887 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,238 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,403 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,851 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,854 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,122 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,623 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,777 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,869 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,112 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,192 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,497 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,474 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,797 نمایش ها
 2. عملیات کربلای 4

  • 10 پاسخ
  • 7,310 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,240 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,728 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,239 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,274 نمایش ها