مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 21 پاسخ
  • 8,811 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 19,691 نمایش ها
 1. پروژه StarGate

  • 1 پاسخ
  • 4,527 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 7,388 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,727 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,930 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,526 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 24,379 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 56,877 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,210 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 16,826 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 14,559 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 26,328 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 10,807 نمایش ها
  • 185 پاسخ
  • 21,756 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,776 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,430 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,931 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,185 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,623 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,214 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 24,809 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 17,922 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 2,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,754 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,562 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 16,596 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 56,347 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,335 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,996 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,247 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 22,093 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,318 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,398 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,697 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 7,885 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,093 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,163 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,885 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,819 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,387 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,011 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,997 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,923 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,065 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 9,291 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 3,762 نمایش ها