مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 73 پاسخ
  • 9,270 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 12,110 نمایش ها
  • 185 پاسخ
  • 22,551 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,651 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 20,865 نمایش ها
 1. پروژه StarGate

  • 1 پاسخ
  • 5,627 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 8,162 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,848 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,410 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 25,205 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 58,383 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,703 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 17,344 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 16,047 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 27,071 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 14,080 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,608 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,034 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,283 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,768 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,476 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 27,316 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,799 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,427 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 2,683 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,888 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,844 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 17,182 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 59,669 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,526 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 23,454 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,435 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 8,105 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,273 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,507 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,113 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,584 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,617 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,044 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,183 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,181 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 9,726 نمایش ها