مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

162 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 561 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 402 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 672 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 13,090 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 12,590 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,409 نمایش ها
  • 185 پاسخ
  • 23,151 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 13,935 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,100 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 21,721 نمایش ها
 1. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 8,683 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,940 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,654 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 25,845 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 59,499 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,681 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 37,494 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 17,696 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 17,016 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 27,644 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 14,533 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,731 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,114 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,353 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,874 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,606 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 20,958 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,601 نمایش ها
 2. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,981 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,063 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 17,653 نمایش ها
 3. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 61,430 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,589 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,160 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,701 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 24,178 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,514 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,621 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,849 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 8,326 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,353 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,769 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,123 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,364 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,648 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,756 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,081 نمایش ها