مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

165 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 21 پاسخ
  • 1,342 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,326 نمایش ها
  • 329 پاسخ
  • 22,438 نمایش ها
  • 199 پاسخ
  • 11,797 نمایش ها
  • 72 پاسخ
  • 21,090 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,356 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 19,404 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 42,854 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,173 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,234 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 25,228 نمایش ها
  • 403 پاسخ
  • 55,217 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,112 نمایش ها
  • 185 پاسخ
  • 28,039 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 19,547 نمایش ها
 1. طالبان

  • 1 پاسخ
  • 1,758 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,226 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 15,477 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 31,816 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 11,850 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,631 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,390 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,532 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 472 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 35,335 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 68,109 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,382 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 42,769 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 27,522 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 25,870 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 37,127 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 18,090 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,505 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,570 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,169 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 25,267 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,231 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 4,366 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,584 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 14,553 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 24,588 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 72,584 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,210 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,790 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 12,679 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 28,125 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,971 نمایش ها