مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 1,420 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 3,949 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,555 نمایش ها
  • 329 پاسخ
  • 28,458 نمایش ها
  • 199 پاسخ
  • 16,891 نمایش ها
  • 72 پاسخ
  • 25,310 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,143 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 22,343 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 45,651 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,476 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,982 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,540 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 29,951 نمایش ها
  • 403 پاسخ
  • 59,144 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,494 نمایش ها
  • 185 پاسخ
  • 30,426 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 22,193 نمایش ها
 1. طالبان

  • 2 پاسخ
  • 2,775 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,991 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 17,701 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 36,040 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 13,265 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,372 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,727 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,259 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,162 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 39,418 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 71,369 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,113 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 44,903 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 31,473 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 29,289 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 41,489 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 19,362 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,245 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,390 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,591 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,691 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,409 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 26,766 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 11,411 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 5,052 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,253 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,343 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 27,600 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 76,778 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,481 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,321 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 30,006 نمایش ها