مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

159 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 185 پاسخ
  • 22,105 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,159 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 20,136 نمایش ها
 1. پروژه StarGate

  • 1 پاسخ
  • 4,937 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 7,690 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,783 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,597 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 24,696 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 57,439 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,423 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,442 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 17,045 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 15,236 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 26,662 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 10,967 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,905 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,510 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,980 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,232 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,686 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,312 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 25,808 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 18,623 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,820 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,692 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 16,855 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 57,484 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,390 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,038 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,376 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 22,639 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,451 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,734 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 7,973 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,150 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,322 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,945 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,901 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,534 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,463 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,016 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,031 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,114 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 9,494 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها