مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 78 پاسخ
  • 17,851 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 12,831 نمایش ها
 1. پروژه StarGate

  • 1 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 6,401 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,414 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,592 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,133 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 23,322 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 54,948 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,952 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,537 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 15,161 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 12,413 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 25,135 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 9,966 نمایش ها
  • 185 پاسخ
  • 21,211 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,682 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,272 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,062 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,629 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,893 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,844 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,978 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 22,278 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,561 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,863 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 2,225 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,401 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 6,874 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 15,640 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 51,325 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,700 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,971 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 19,642 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,892 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,076 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,402 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 7,670 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,984 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,167 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,547 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,315 نمایش ها
  • 176 پاسخ
  • 17,814 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,200 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,943 نمایش ها
  • 138 پاسخ
  • 15,742 نمایش ها