مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

159 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 185 پاسخ
  • 22,289 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,340 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 20,463 نمایش ها
 1. پروژه StarGate

  • 1 پاسخ
  • 5,279 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 7,852 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,798 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,625 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 24,891 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 57,861 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,538 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 17,122 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 15,578 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 26,812 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 11,077 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,958 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,539 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,998 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,247 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,366 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 26,358 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,113 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,319 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 2,621 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,846 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,737 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 16,985 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 58,181 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,407 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,048 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,442 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 22,991 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,377 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,476 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,744 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 8,014 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,376 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,929 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,493 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,025 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,065 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,130 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 9,543 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 3,899 نمایش ها