مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 78 پاسخ
  • 18,515 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 13,320 نمایش ها
 1. پروژه StarGate

  • 1 پاسخ
  • 3,867 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 6,845 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,530 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,691 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,276 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 23,690 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 55,611 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,093 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,818 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 15,818 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 13,203 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 25,568 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 10,280 نمایش ها
  • 185 پاسخ
  • 21,381 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,251 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,681 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,219 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,743 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,012 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,044 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,347 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,080 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 23,386 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 16,375 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,048 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 2,349 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,541 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,116 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 16,014 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 52,903 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,138 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,821 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,078 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 20,050 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,059 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,201 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,526 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 7,760 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,035 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,539 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,681 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,511 نمایش ها
  • 176 پاسخ
  • 18,551 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,311 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,090 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,790 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,967 نمایش ها
  • 138 پاسخ
  • 16,080 نمایش ها