مباحث جامع نظامی

در این بخش مباحث عمومی و جامع نظامی صورت میگیرد.
General Military Discussions
 

163 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 21 پاسخ
  • 8,408 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 19,104 نمایش ها
 1. پروژه StarGate

  • 1 پاسخ
  • 4,192 نمایش ها
 2. جنگ های شهری

  • 2 پاسخ
  • 7,132 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,629 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,779 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,401 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 24,002 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 56,214 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,229 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,047 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 16,381 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 13,888 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 25,936 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 10,529 نمایش ها
  • 185 پاسخ
  • 21,555 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 13,496 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,334 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,844 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,108 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,492 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,159 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 24,092 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 17,258 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,970 نمایش ها
 3. ارتش خصوصی...

  • 3 پاسخ
  • 2,462 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,657 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,342 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 16,307 نمایش ها
 4. ارتش قوي تر است يا سپاه

  • 71 پاسخ
  • 55,078 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,253 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,919 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,180 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 21,065 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,201 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,307 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,620 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 7,823 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,068 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,864 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,679 نمایش ها
  • 176 پاسخ
  • 19,155 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,411 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,987 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,799 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,988 نمایش ها