جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

128 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 32,153 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 38,677 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 24,519 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,486 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 44,164 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,057 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 776 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,105 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 31,546 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,193 نمایش ها
 1. آخرین سرباز

  • 34 پاسخ
  • 5,856 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,404 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,033 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,116 نمایش ها
 2. آيا ميدانيد .... !

  • 14 پاسخ
  • 2,694 نمایش ها
 3. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 2,821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,914 نمایش ها
 4. اس.آ Sturmabteilung S.A

  • 5 پاسخ
  • 3,260 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,589 نمایش ها
 5. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
 6. اشباح مرگبار

  • 8 پاسخ
  • 3,732 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,775 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,516 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 830 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,126 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,606 نمایش ها
 7. برده های جنسی ژاپن

  • 44 پاسخ
  • 12,370 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,108 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,434 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,793 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,887 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,382 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 23,621 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 8,557 نمایش ها
 8. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,886 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,732 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,922 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,861 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,989 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 23,104 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,227 نمایش ها
 9. جنایتی به نام Lidice

  • 10 پاسخ
  • 5,789 نمایش ها
 10. جنگ جهانی اول

  • 3 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,965 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,847 نمایش ها
 11. حقایقی از جنگ دوم جهانی

  • 23 پاسخ
  • 4,517 نمایش ها