جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 32,768 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 33,019 نمایش ها
 1. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,147 نمایش ها
 2. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,639 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,820 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 25,164 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,062 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 26,204 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,969 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,872 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 46,577 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,057 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,095 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 26,179 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,233 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,082 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 815 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,165 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,515 نمایش ها
 3. آخرین سرباز

  • 34 پاسخ
  • 5,969 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,440 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,329 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,139 نمایش ها
 4. آيا ميدانيد .... !

  • 14 پاسخ
  • 2,721 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 41,262 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,961 نمایش ها
 5. اس.آ Sturmabteilung S.A

  • 5 پاسخ
  • 3,330 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,636 نمایش ها
 6. اشباح مرگبار

  • 8 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,118 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,551 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 866 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,427 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,635 نمایش ها
 7. برده های جنسی ژاپن

  • 44 پاسخ
  • 12,502 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,863 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,530 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,468 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,456 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 24,326 نمایش ها
 8. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,438 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,977 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,762 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,266 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,891 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,073 نمایش ها