جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

128 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 32,493 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 39,534 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 25,130 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,671 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 45,123 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,072 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 795 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,129 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 32,011 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,332 نمایش ها
 1. آخرین سرباز

  • 34 پاسخ
  • 5,904 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,418 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,145 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,129 نمایش ها
 2. آيا ميدانيد .... !

  • 14 پاسخ
  • 2,706 نمایش ها
 3. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 2,946 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,930 نمایش ها
 4. اس.آ Sturmabteilung S.A

  • 5 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
 5. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,457 نمایش ها
 6. اشباح مرگبار

  • 8 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,907 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,532 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 846 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,255 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,661 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,617 نمایش ها
 7. برده های جنسی ژاپن

  • 44 پاسخ
  • 12,427 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,409 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,487 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,027 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,937 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,407 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 23,858 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 9,065 نمایش ها
 8. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,222 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,920 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,744 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,069 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,878 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,031 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 23,920 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,237 نمایش ها
 9. جنایتی به نام Lidice

  • 10 پاسخ
  • 5,825 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,457 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,838 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,975 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,865 نمایش ها
 10. حقایقی از جنگ دوم جهانی

  • 23 پاسخ
  • 4,550 نمایش ها