عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 1,727 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,274 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,886 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 70,604 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 18,546 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 509 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,738 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,849 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,960 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,429 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,689 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,115 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,567 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,695 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 12,900 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,624 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,045 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,587 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,567 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 14,547 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,660 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,745 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 6,462 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,940 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,945 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,024 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,752 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,205 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,360 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,231 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,066 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 23,824 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,149 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,725 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,013 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,582 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 5,406 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 9,559 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 17,696 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 5,145 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 26,977 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,204 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,218 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها