عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 845 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,732 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,525 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 68,291 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,455 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 254 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,385 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,493 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,074 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,135 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,331 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,185 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,140 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,409 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 11,853 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,830 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,817 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,242 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,371 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,250 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,453 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 6,119 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,451 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,493 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,724 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,312 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,194 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,564 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,465 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,957 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 22,243 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,836 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,256 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,726 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,732 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,853 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 5,114 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 8,803 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,597 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,812 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,786 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,930 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,103 نمایش ها