عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 67,516 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,213 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,411 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,406 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,186 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,250 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,829 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,937 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,694 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,219 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,957 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,847 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,304 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 11,389 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,120 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,673 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,631 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,124 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,949 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,049 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,317 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 5,931 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,209 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,359 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,596 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,212 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,074 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,310 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,775 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,753 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,613 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,374 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,647 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 2,979 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,702 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 5,039 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 8,614 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,331 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,654 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,591 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,855 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,985 نمایش ها