عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 16,960 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,236 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,961 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,230 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,072 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,058 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,614 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,571 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,303 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,150 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,711 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,689 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,225 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 10,877 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,474 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,454 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,054 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,658 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,906 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,247 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 5,849 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,118 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,470 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,113 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,977 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,226 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,721 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,423 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,502 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,171 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,143 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,588 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,595 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 4,985 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 8,469 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,055 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,576 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,474 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,803 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,922 نمایش ها