عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

45 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 15,456 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,868 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 654 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,564 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 5,644 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,876 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,175 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,755 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,809 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,877 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 9,656 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,602 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,126 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,208 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,597 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,967 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,486 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 5,493 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,737 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,265 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,589 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,947 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,787 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 6,544 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,615 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 19,975 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,129 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 1,897 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,136 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,272 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 2,664 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,799 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 4,683 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 7,573 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 14,821 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,043 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,157 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,554 نمایش ها