عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 249 پاسخ
  • 67,039 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,063 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,274 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,332 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,129 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,147 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,727 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,807 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,496 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,185 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,765 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,782 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,267 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 11,120 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,574 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,548 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,087 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,786 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,970 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,285 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 5,884 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,154 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,266 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,525 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,162 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,043 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,015 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,394 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,265 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,749 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,590 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,575 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,183 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,239 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,619 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 2,957 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,657 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 5,010 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 8,541 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,186 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,605 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,524 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,820 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,948 نمایش ها