عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

56 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 2,653 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 16,855 نمایش ها
  • 97 پاسخ
  • 40,954 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,715 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,397 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 12,992 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,046 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 11,524 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,748 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 89,226 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,943 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 26,573 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 20,977 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,224 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,571 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,538 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,846 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,245 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,314 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,217 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,658 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,360 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,486 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,204 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 23,129 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,044 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,561 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,367 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,219 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 23,934 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,355 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 6,026 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 9,035 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,573 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,770 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,568 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,364 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,744 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,939 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,291 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,926 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,792 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,793 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 33,897 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,833 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 4,546 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 17,813 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,159 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 5,521 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,819 نمایش ها