عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 14,878 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,728 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 408 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,423 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 5,294 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,969 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,628 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,506 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
 1. جنگ تویوتاها

  • 8 پاسخ
  • 6,771 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
 2. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 9,187 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,425 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,021 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,973 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,249 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,688 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,353 نمایش ها
 3. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 2,801 نمایش ها
 4. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 5,355 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,581 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,442 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,189 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,931 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,730 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,198 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 6,490 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,579 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,861 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 19,525 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,968 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,500 نمایش ها
 5. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 1,797 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,918 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
 6. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 2,554 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,500 نمایش ها
 7. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 4,578 نمایش ها
 8. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 7,236 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 14,379 نمایش ها
 9. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,034 نمایش ها
 10. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 2,894 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,976 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,399 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,417 نمایش ها