عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 16,081 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,019 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,823 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 686 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 838 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,737 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,041 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,042 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,913 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,943 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,173 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 10,101 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,261 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,947 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,872 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,276 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,648 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,057 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 5,641 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,874 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,856 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,347 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,978 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,868 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,289 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 6,768 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,657 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 20,456 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,270 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,016 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,554 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,401 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 2,784 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,129 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 7,942 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 15,303 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,340 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها