عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

57 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 51 پاسخ
  • 17,728 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 20,610 نمایش ها
  • 97 پاسخ
  • 45,992 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,429 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,693 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,032 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 12,987 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,617 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 95,890 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,619 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 29,566 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,217 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,327 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 96 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,923 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,603 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,047 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,104 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,443 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,609 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,742 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,614 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,957 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 25,718 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,145 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,223 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,539 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,164 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 27,021 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,245 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 6,701 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 9,885 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,496 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,068 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,236 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,483 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,447 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,577 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 17,150 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,989 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,026 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 38,060 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,700 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 5,152 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 20,170 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,817 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 6,209 نمایش ها