عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 2,463 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 67,952 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,382 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,564 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,565 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,303 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,399 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,967 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,041 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,906 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,289 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,087 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,964 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,371 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 11,629 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,179 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,745 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,740 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,195 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,190 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,162 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,388 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 6,024 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,338 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,439 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,646 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,282 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,131 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,415 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,864 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 22,024 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,745 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,237 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,581 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,810 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 5,077 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 8,741 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,501 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,744 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,699 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,890 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,028 نمایش ها