عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 1,274 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,892 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,634 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 68,984 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,710 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 319 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,803 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,504 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,619 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,347 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,328 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,368 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,441 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,409 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,292 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,485 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 12,190 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,306 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,924 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,999 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,338 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,713 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,391 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,536 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 6,226 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,687 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,602 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,839 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,160 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,270 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,648 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,011 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 22,726 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,922 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,321 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,009 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,804 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,027 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 5,199 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 8,973 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,909 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,917 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,882 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,879 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,184 نمایش ها