عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 16,657 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,148 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,568 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,094 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 977 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,927 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,402 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,155 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,079 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,516 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,577 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,147 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 10,550 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,975 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,386 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,270 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,989 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,277 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,804 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 5,774 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,039 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,119 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,411 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,010 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,928 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,335 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,060 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,692 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,050 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,416 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,117 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,930 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,514 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 2,881 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,428 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 4,920 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 8,273 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 15,755 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 4,492 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 3,383 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,738 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,845 نمایش ها