عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 2,159 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,661 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,146 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 72,246 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 19,360 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 681 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,307 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,967 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,056 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,495 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,511 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,945 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,736 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,812 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,922 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 13,973 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,933 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,173 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,173 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,784 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,331 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,909 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 6,682 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,169 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,269 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,168 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,081 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,250 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,473 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,711 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,790 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,122 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 24,924 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,416 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 2,669 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,368 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,206 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 3,517 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,110 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 5,602 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 10,119 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 18,476 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 5,341 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 27,174 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,412 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,572 نمایش ها