عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 3,847 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,489 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 76,015 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,296 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 20,855 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 14,408 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 608 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,696 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,433 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,568 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,685 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,515 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,032 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,375 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,425 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 16,529 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,577 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,411 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,572 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,288 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,173 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,439 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 4,377 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 7,185 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,707 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,997 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,491 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,770 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,756 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,843 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,096 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,267 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 26,730 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,002 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 3,061 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,804 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,620 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,351 نمایش ها
 6. نبرد رمادی....

  • 13 پاسخ
  • 6,069 نمایش ها
 7. عمليات مونيخ

  • 19 پاسخ
  • 11,430 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 20,285 نمایش ها
 8. عملیات یخچال شکننده

  • 3 پاسخ
  • 5,812 نمایش ها
 9. عملیات کمانگیر چابک

  • 0 پاسخ
  • 27,627 نمایش ها