عملیات های نظامی خارجی

Foreign Military Operations

56 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 669 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 13,175 نمایش ها
  • 97 پاسخ
  • 36,186 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 974 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 11,240 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 8,901 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,018 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,130 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,803 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 83,263 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,164 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 24,052 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 18,016 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,474 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,710 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,072 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,994 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,401 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,497 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,916 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,679 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,918 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,502 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,391 نمایش ها
 1. عملیات خشم خدا

  • 27 پاسخ
  • 20,702 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,920 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,975 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,223 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,331 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 20,893 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,454 نمایش ها
 2. نبرد کیتو کواناواله

  • 4 پاسخ
  • 5,252 نمایش ها
 3. عملیات افشار

  • 8 پاسخ
  • 8,176 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,675 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,522 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,956 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,181 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,239 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,714 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,477 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,692 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 30,721 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,954 نمایش ها
 4. عملیات انفال

  • 0 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,585 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,436 نمایش ها
 5. عملیات سیموم

  • 3 پاسخ
  • 4,785 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,803 نمایش ها