موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

138 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,806 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 16,990 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 20,643 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,077 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,644 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,429 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,884 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,670 نمایش ها
 1. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
 2. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 7,772 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,031 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,252 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,836 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 43,173 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,373 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,687 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,746 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,298 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 18,028 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,088 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,263 نمایش ها
 3. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,548 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,754 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,010 نمایش ها
 4. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 7,000 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,670 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,344 نمایش ها
 5. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 10,232 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,657 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,636 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,952 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,588 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,184 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,029 نمایش ها
 6. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,305 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,747 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,587 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 19,932 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,239 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,888 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,024 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,160 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 29,819 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,320 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 13,672 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 16,270 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 22,843 نمایش ها