موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

139 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 980 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 150 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,384 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 23,470 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,031 نمایش ها
 1. پیشرانش ژل پایه

  • 0 پاسخ
  • 807 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,984 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,677 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,244 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,543 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,167 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,370 نمایش ها
 2. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
 3. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 9,489 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,315 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,851 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 44,900 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,293 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,300 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,418 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,871 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 20,322 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,769 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,155 نمایش ها
 4. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 5,468 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,569 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,481 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,653 نمایش ها
 5. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 8,866 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,526 نمایش ها
 6. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 11,754 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,296 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,745 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,170 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,161 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,881 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,111 نمایش ها
 7. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 3,147 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,787 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,526 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,713 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 21,900 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,938 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,111 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,757 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 33,228 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,896 نمایش ها