موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

138 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 36 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,277 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 22,681 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,829 نمایش ها
 1. پیشرانش ژل پایه

  • 0 پاسخ
  • 659 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,301 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,588 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,149 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,175 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,018 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,269 نمایش ها
 2. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,700 نمایش ها
 3. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 9,159 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,165 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,724 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,285 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 44,377 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,136 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,183 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,150 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 20,000 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,485 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,933 نمایش ها
 4. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 5,353 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,352 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,281 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,350 نمایش ها
 5. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 8,518 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,376 نمایش ها
 6. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 11,518 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,649 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,018 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,074 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,750 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,091 نمایش ها
 7. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 3,079 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,722 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,193 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,686 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 21,555 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,826 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,079 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,510 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,678 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 32,648 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,811 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 15,373 نمایش ها