موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

139 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 7,090 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,390 نمایش ها
 1. پیشرانش ژل پایه

  • 0 پاسخ
  • 381 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 20,625 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 21,323 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,354 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,912 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,302 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,501 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,972 نمایش ها
 2. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,480 نمایش ها
 3. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 8,473 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,635 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,499 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 43,695 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,781 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,937 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,450 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 19,096 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,804 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,603 نمایش ها
 4. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 5,108 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,973 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,652 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,687 نمایش ها
 5. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 7,795 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,065 نمایش ها
 6. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 10,936 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,930 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,430 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,535 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,489 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,061 نمایش ها
 7. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 2,892 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,535 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,482 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,639 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 20,778 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,587 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,974 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,274 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,430 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 31,252 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,575 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 14,557 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,308 نمایش ها