موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

138 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 7,198 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 21,441 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,668 نمایش ها
 1. پیشرانش ژل پایه

  • 0 پاسخ
  • 519 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 21,780 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,477 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,024 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,703 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,787 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,111 نمایش ها
 2. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,590 نمایش ها
 3. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 8,824 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,931 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,197 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 43,896 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,988 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,057 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,793 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,664 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 19,596 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,164 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,767 نمایش ها
 4. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 5,231 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,192 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,000 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,037 نمایش ها
 5. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 8,144 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,250 نمایش ها
 6. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 11,240 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,066 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,820 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,969 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,623 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,075 نمایش ها
 7. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 3,001 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,864 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 21,229 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,717 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,402 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,566 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 31,946 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,704 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 14,996 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,813 نمایش ها