موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

139 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 617 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 2,029 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,391 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 23,343 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,420 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 23,973 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,109 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,754 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,296 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,715 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,218 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,434 نمایش ها
 1. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,822 نمایش ها
 2. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 9,652 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,381 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,887 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,428 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 45,291 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,347 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,357 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,571 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 20,431 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,900 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,234 نمایش ها
 3. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 5,532 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,628 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,576 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,770 نمایش ها
 4. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 9,002 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,597 نمایش ها
 5. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 11,854 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,154 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,366 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,794 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,220 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,211 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,957 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,133 نمایش ها
 6. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,816 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,652 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 22,014 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,988 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,143 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,794 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,783 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 33,498 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,942 نمایش ها