موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

132 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 218 پاسخ
  • 29,936 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 6,265 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,974 نمایش ها
  • 227 پاسخ
  • 37,092 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 968 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 628 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,219 نمایش ها
  • 119 پاسخ
  • 25,704 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 321 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,097 نمایش ها
  • 203 پاسخ
  • 34,202 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 1,179 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,934 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,605 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 25,230 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 11,375 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 74,541 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,969 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 686 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 5,137 نمایش ها
  • 352 پاسخ
  • 69,149 نمایش ها
  • 227 پاسخ
  • 47,545 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 21,720 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,477 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,665 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 20,140 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 4,364 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,855 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 25,870 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,063 نمایش ها
 1. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 3,110 نمایش ها
 2. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 10,480 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,713 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,810 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,393 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,231 نمایش ها
 3. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 5,808 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,081 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,607 نمایش ها
 4. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 9,946 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,061 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,424 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,641 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,907 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,497 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,240 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,172 نمایش ها