موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

139 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 622 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 90 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,311 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 22,984 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,898 نمایش ها
 1. پیشرانش ژل پایه

  • 0 پاسخ
  • 693 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,497 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,624 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,197 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,291 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,067 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,309 نمایش ها
 2. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,725 نمایش ها
 3. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 9,260 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,219 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,325 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 44,560 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,193 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,227 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,255 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,797 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 20,130 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,591 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,990 نمایش ها
 4. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 5,387 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,408 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,355 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,430 نمایش ها
 5. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 8,622 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,426 نمایش ها
 6. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 11,609 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,080 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,232 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,074 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,103 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,798 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,100 نمایش ها
 7. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 3,105 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,745 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,310 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,701 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 21,687 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,865 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,098 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,710 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 32,860 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,840 نمایش ها