موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

137 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 7,260 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 22,268 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,765 نمایش ها
 1. پیشرانش ژل پایه

  • 0 پاسخ
  • 607 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 22,069 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,102 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,032 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,958 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,195 نمایش ها
 2. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,667 نمایش ها
 3. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 9,049 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,097 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 44,131 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,091 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,009 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,726 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 19,876 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,388 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,875 نمایش ها
 4. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 5,314 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,301 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,178 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,264 نمایش ها
 5. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 8,385 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,337 نمایش ها
 6. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 11,420 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,040 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,148 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,968 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,041 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,702 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,081 نمایش ها
 7. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,703 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,071 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,671 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 21,451 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,788 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,466 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,633 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 32,389 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,774 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 15,267 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,096 نمایش ها