موشک های بالستیک

معرفی انواع موشک های بالستیک
Ballistic Missiles

138 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,968 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 20,003 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 20,978 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,209 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,778 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,849 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,169 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,810 نمایش ها
 1. موشک بالستیک Shaurya هندی

  • 2 پاسخ
  • 2,370 نمایش ها
 2. موشک OTR - 21 "Tochka"

  • 23 پاسخ
  • 8,111 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,305 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,944 نمایش ها
  • 194 پاسخ
  • 43,523 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,569 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,817 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,088 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 18,537 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,438 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,430 نمایش ها
 3. موشك Topol-M

  • 9 پاسخ
  • 4,972 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,751 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,205 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,311 نمایش ها
 4. سي ئي پي (CEP)

  • 15 پاسخ
  • 7,398 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,860 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,534 نمایش ها
 5. FADJR5 فجر5 (سپیدم)

  • 18 پاسخ
  • 10,575 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,771 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,298 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,222 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,706 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,329 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,041 نمایش ها
 6. موشک MGM-29 Sergeant

  • 0 پاسخ
  • 2,769 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,410 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,101 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,611 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 20,320 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,417 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,934 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,146 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,278 نمایش ها
  • 198 پاسخ
  • 30,517 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,441 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 14,109 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 16,759 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 23,371 نمایش ها