جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 231 پاسخ
  • 49,427 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 44,992 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,734 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,189 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,462 نمایش ها
 1. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,120 نمایش ها
 2. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,461 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,615 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,945 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,887 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,032 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,096 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,826 نمایش ها
 3. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,586 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,849 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 62,026 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,182 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,235 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,233 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,728 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,786 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,670 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,815 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,083 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,743 نمایش ها
 8. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,801 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,871 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,244 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,144 نمایش ها
 9. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,428 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,641 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,409 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,032 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,243 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,273 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,723 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,039 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,361 نمایش ها
 11. هوانگ ژونگ ؛ ژنرال پیر

  • 0 پاسخ
  • 4,372 نمایش ها
 12. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,558 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 987 نمایش ها