جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 4,484 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 26,716 نمایش ها
  • 280 پاسخ
  • 63,527 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 628 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 46,843 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,288 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 442 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,704 نمایش ها
 1. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,253 نمایش ها
 2. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,884 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,163 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,246 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,304 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,137 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,021 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,329 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,947 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,214 نمایش ها
 3. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 4,004 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,876 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,223 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 69,709 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,694 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,794 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,637 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,639 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,303 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,561 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,320 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,595 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,726 نمایش ها
 8. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,006 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,364 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,569 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,008 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,139 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,671 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,494 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,341 نمایش ها
 9. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,436 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,587 نمایش ها
 10. هوانگ ژونگ ؛ ژنرال پیر

  • 0 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
 11. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,668 نمایش ها