جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 4,398 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 25,115 نمایش ها
  • 255 پاسخ
  • 58,427 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 582 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 46,169 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,139 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 346 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,449 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,640 نمایش ها
 1. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,225 نمایش ها
 2. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,830 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,104 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,175 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,187 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,084 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,972 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,071 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,903 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,625 نمایش ها
 3. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,474 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,114 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,181 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 67,469 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,758 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,543 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,520 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,159 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,374 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,172 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,393 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,437 نمایش ها
 8. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,942 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,967 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,334 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,478 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,931 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,619 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,125 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,554 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,459 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,222 نمایش ها
 9. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,339 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,513 نمایش ها
 10. هوانگ ژونگ ؛ ژنرال پیر

  • 0 پاسخ
  • 4,666 نمایش ها
 11. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,635 نمایش ها