جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 237 پاسخ
  • 51,071 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,358 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,841 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,743 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,494 نمایش ها
 1. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,141 نمایش ها
 2. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,505 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,654 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,984 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,006 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,954 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,966 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,101 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,392 نمایش ها
 3. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,739 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,811 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,912 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,084 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,392 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,269 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,312 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,292 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,852 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,794 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,886 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,163 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,931 نمایش ها
 8. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,831 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,896 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,271 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,221 نمایش ها
 9. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,712 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,711 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,445 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,046 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,315 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,333 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,811 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,121 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,398 نمایش ها
 11. هوانگ ژونگ ؛ ژنرال پیر

  • 0 پاسخ
  • 4,448 نمایش ها
 12. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,576 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,471 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 997 نمایش ها