جنگنده و رهگیر

Fighters & Interceptor

136 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 11,645 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 42,003 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,991 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,141 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 28,638 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 70,271 نمایش ها
 1. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 6,464 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,361 نمایش ها
  • 343 پاسخ
  • 125,470 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 19,132 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,077 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 23,834 نمایش ها
 2. Boeing YF-24

  • 7 پاسخ
  • 8,530 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,648 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,896 نمایش ها
 3. YF-23 Black Widow II

  • 67 پاسخ
  • 9,985 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,889 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,204 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,629 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 24,791 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,131 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,620 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 11,820 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 30,856 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 25,278 نمایش ها
  • 72 پاسخ
  • 26,672 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 136 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,233 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,079 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,664 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,079 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,286 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,419 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,031 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,067 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,180 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,561 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,617 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 299 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,790 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,225 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,610 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 7,614 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,260 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,002 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,718 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,073 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,412 نمایش ها