182 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 22,281 نمایش ها
  • 1,020 پاسخ
  • 165,735 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 13,470 نمایش ها
  • 2,714 پاسخ
  • 511,483 نمایش ها
  • 3,362 پاسخ
  • 663,684 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 133,774 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,932 نمایش ها
 1. تجاس جنگنده هندی

  • 30 پاسخ
  • 15,945 نمایش ها
  • 573 پاسخ
  • 114,984 نمایش ها
 2. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 5,113 نمایش ها
 3. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 22,630 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,598 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 79,593 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 50,969 نمایش ها
 4. جنگنده چندماموریته F-15

  • 143 پاسخ
  • 36,212 نمایش ها
 5. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 2,892 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 45,078 نمایش ها
  • 184 پاسخ
  • 41,378 نمایش ها
 6. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 275 پاسخ
  • 80,421 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,443 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,690 نمایش ها
  • 625 پاسخ
  • 136,532 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 26,558 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,252 نمایش ها
  • 1,307 پاسخ
  • 308,400 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 22,478 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 59,462 نمایش ها
 7. سوخو 24 فنسر

  • 28 پاسخ
  • 28,464 نمایش ها
 8. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 4,523 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 112,231 نمایش ها
 9. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,691 نمایش ها
 10. ميراژ اف يك

  • 81 پاسخ
  • 30,548 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 23,100 نمایش ها
 11. هواپیمای X-15

  • 6 پاسخ
  • 5,428 نمایش ها
 12. نیوپور-17

  • 1 پاسخ
  • 2,240 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 17,642 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 44,112 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,102 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 24,369 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,728 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,104 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,297 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,842 نمایش ها
 13. سوخو ۲۷ فلانکر

  • 3 پاسخ
  • 1,601 نمایش ها
 14. اف-20 تایگر شارک

  • 13 پاسخ
  • 3,566 نمایش ها
 15. جنگنده J-14

  • 15 پاسخ
  • 4,990 نمایش ها
 16. لاوی

  • 6 پاسخ
  • 2,102 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,062 نمایش ها