165 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 44 پاسخ
  • 12,090 نمایش ها
 1. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 298 پاسخ
  • 86,784 نمایش ها
  • 3,376 پاسخ
  • 692,077 نمایش ها
 2. جنگنده چندماموریته F-15

  • 144 پاسخ
  • 39,886 نمایش ها
 3. جنگنده دی-520

  • 1 پاسخ
  • 870 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,624 نمایش ها
  • 1,020 پاسخ
  • 174,906 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,985 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 21,992 نمایش ها
  • 2,747 پاسخ
  • 548,387 نمایش ها
  • 636 پاسخ
  • 145,126 نمایش ها
  • 111 پاسخ
  • 28,613 نمایش ها
  • 187 پاسخ
  • 46,661 نمایش ها
  • 1,318 پاسخ
  • 319,677 نمایش ها
  • 136 پاسخ
  • 32,103 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 18,889 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,172 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,895 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,596 نمایش ها
 4. میگ 25 فاکس بت

  • 60 پاسخ
  • 11,045 نمایش ها
  • 152 پاسخ
  • 56,478 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 55,068 نمایش ها
 5. تجاس جنگنده هندی

  • 31 پاسخ
  • 18,727 نمایش ها
 6. سوخو 24 فنسر

  • 60 پاسخ
  • 31,474 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 6,495 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,191 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 18,039 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 16,579 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 138,885 نمایش ها
  • 665 پاسخ
  • 145,779 نمایش ها
 7. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 5,963 نمایش ها
 8. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 24,903 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 83,800 نمایش ها
 9. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 3,890 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 48,429 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,440 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,706 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,269 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 19,089 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,678 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 32,690 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,707 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 24,082 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 62,875 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 9,420 نمایش ها
 10. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 5,223 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,140 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 116,901 نمایش ها
 11. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,760 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,187 نمایش ها