300 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,205 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,086 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 30,056 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 9,824 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,876 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,901 نمایش ها
 1. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 2,396 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,973 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,553 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 959 نمایش ها
  • 320 پاسخ
  • 56,819 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,763 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 942 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,291 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 15,827 نمایش ها
 2. F/A -18 Horenet

  • 9 پاسخ
  • 2,409 نمایش ها
 3. رهگیر F-104 Starfighter

  • 3 پاسخ
  • 1,616 نمایش ها
 4. F-35 : یک ارتباط خانوادگی

  • 2 پاسخ
  • 4,076 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,868 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 20,723 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,276 نمایش ها
 5. JAS-39 Gripen

  • 31 پاسخ
  • 14,060 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,110 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,304 نمایش ها
  • 85 پاسخ
  • 38,976 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,751 نمایش ها
 6. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,799 نمایش ها
 7. ميراژ 5 سراب پنجم

  • 15 پاسخ
  • 9,779 نمایش ها
 8. MiG-1.42/1.44

  • 36 پاسخ
  • 15,545 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,556 نمایش ها
  • 85 پاسخ
  • 29,066 نمایش ها
 9. F-22 Raptor : جهشی بزرگ

  • 26 پاسخ
  • 25,241 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,861 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,935 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,871 نمایش ها
 10. سوخوی30 ام (Su-30M)

  • 199 پاسخ
  • 38,491 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,652 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,903 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 23,858 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,239 نمایش ها
  • 165 پاسخ
  • 32,595 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,954 نمایش ها
 11. Rockwell XFV-12

  • 9 پاسخ
  • 4,121 نمایش ها
 12. A/F-X : انقراض گربه ها

  • 0 پاسخ
  • 3,461 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,174 نمایش ها
  • 130 پاسخ
  • 37,134 نمایش ها
 13. 9 جان گربه های ایرانی

  • 27 پاسخ
  • 21,737 نمایش ها
  • 132 پاسخ
  • 46,817 نمایش ها