183 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 644 نمایش ها
  • 628 پاسخ
  • 137,468 نمایش ها
  • 128 پاسخ
  • 23,606 نمایش ها
  • 1,020 پاسخ
  • 166,513 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 13,713 نمایش ها
  • 2,714 پاسخ
  • 515,218 نمایش ها
  • 3,362 پاسخ
  • 665,806 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 134,219 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,039 نمایش ها
 1. تجاس جنگنده هندی

  • 30 پاسخ
  • 16,134 نمایش ها
  • 573 پاسخ
  • 115,357 نمایش ها
 2. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 5,194 نمایش ها
 3. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 22,778 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 18,147 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 79,894 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 51,154 نمایش ها
 4. جنگنده چندماموریته F-15

  • 143 پاسخ
  • 36,460 نمایش ها
 5. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 45,324 نمایش ها
  • 184 پاسخ
  • 41,736 نمایش ها
 6. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 275 پاسخ
  • 80,721 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,523 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,751 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 26,762 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,279 نمایش ها
  • 1,307 پاسخ
  • 309,143 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 22,573 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 59,697 نمایش ها
 7. سوخو 24 فنسر

  • 28 پاسخ
  • 28,523 نمایش ها
 8. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 4,590 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 112,444 نمایش ها
 9. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,790 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,987 نمایش ها
 10. ميراژ اف يك

  • 81 پاسخ
  • 30,665 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 23,166 نمایش ها
 11. هواپیمای X-15

  • 6 پاسخ
  • 5,483 نمایش ها
 12. نیوپور-17

  • 1 پاسخ
  • 2,276 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 17,763 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 44,330 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,163 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 24,460 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,787 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,197 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,337 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,538 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,884 نمایش ها
 13. سوخو ۲۷ فلانکر

  • 3 پاسخ
  • 1,617 نمایش ها
 14. اف-20 تایگر شارک

  • 13 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
 15. جنگنده J-14

  • 15 پاسخ
  • 5,096 نمایش ها