165 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1,021 پاسخ
  • 179,446 نمایش ها
  • 107 پاسخ
  • 30,070 نمایش ها
  • 137 پاسخ
  • 34,598 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 614 نمایش ها
  • 168 پاسخ
  • 50,455 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 13,068 نمایش ها
 1. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 298 پاسخ
  • 88,825 نمایش ها
  • 3,376 پاسخ
  • 702,290 نمایش ها
 2. جنگنده چندماموریته F-15

  • 144 پاسخ
  • 41,332 نمایش ها
 3. جنگنده دی-520

  • 1 پاسخ
  • 1,103 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,864 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,577 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 23,276 نمایش ها
  • 2,747 پاسخ
  • 559,816 نمایش ها
  • 636 پاسخ
  • 147,808 نمایش ها
  • 111 پاسخ
  • 30,048 نمایش ها
  • 187 پاسخ
  • 48,537 نمایش ها
  • 1,318 پاسخ
  • 324,105 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 20,711 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,378 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,564 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,842 نمایش ها
 4. میگ 25 فاکس بت

  • 60 پاسخ
  • 12,212 نمایش ها
  • 152 پاسخ
  • 58,011 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 56,665 نمایش ها
 5. تجاس جنگنده هندی

  • 31 پاسخ
  • 19,582 نمایش ها
 6. سوخو 24 فنسر

  • 60 پاسخ
  • 32,678 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,117 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,418 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 19,129 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 17,938 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 141,280 نمایش ها
  • 665 پاسخ
  • 148,483 نمایش ها
 7. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 6,204 نمایش ها
 8. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 25,932 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 85,635 نمایش ها
 9. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,705 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,301 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,487 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,259 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 34,031 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,913 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 24,860 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 64,257 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,145 نمایش ها
 10. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 5,465 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,362 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 118,705 نمایش ها
 11. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,954 نمایش ها