182 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 125 پاسخ
  • 19,792 نمایش ها
  • 922 پاسخ
  • 161,334 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 13,025 نمایش ها
  • 2,714 پاسخ
  • 508,692 نمایش ها
  • 3,328 پاسخ
  • 660,381 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 133,155 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,835 نمایش ها
 1. تجاس جنگنده هندی

  • 30 پاسخ
  • 15,612 نمایش ها
  • 573 پاسخ
  • 114,487 نمایش ها
 2. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 5,013 نمایش ها
 3. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 22,337 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 17,228 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 79,123 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 50,574 نمایش ها
 4. جنگنده چندماموریته F-15

  • 143 پاسخ
  • 35,792 نمایش ها
 5. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 44,654 نمایش ها
  • 184 پاسخ
  • 40,841 نمایش ها
 6. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 275 پاسخ
  • 79,968 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,343 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,602 نمایش ها
  • 611 پاسخ
  • 135,142 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 26,195 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,187 نمایش ها
  • 1,307 پاسخ
  • 307,614 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 22,228 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 58,955 نمایش ها
 7. سوخو 24 فنسر

  • 28 پاسخ
  • 28,307 نمایش ها
 8. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 4,421 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 111,786 نمایش ها
 9. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,136 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,487 نمایش ها
 10. ميراژ اف يك

  • 81 پاسخ
  • 30,222 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 22,858 نمایش ها
 11. هواپیمای X-15

  • 6 پاسخ
  • 5,337 نمایش ها
 12. نیوپور-17

  • 1 پاسخ
  • 2,169 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 17,392 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 43,649 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,017 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 24,089 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,580 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 15,838 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,156 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,427 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
 13. سوخو ۲۷ فلانکر

  • 3 پاسخ
  • 1,549 نمایش ها
 14. اف-20 تایگر شارک

  • 13 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
 15. جنگنده J-14

  • 15 پاسخ
  • 4,795 نمایش ها
 16. لاوی

  • 6 پاسخ
  • 2,037 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 5,866 نمایش ها