176 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 758 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 841 نمایش ها
  • 103 پاسخ
  • 24,543 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,167 نمایش ها
 1. میگ 25 فاکس بت

  • 54 پاسخ
  • 9,097 نمایش ها
  • 109 پاسخ
  • 52,635 نمایش ها
  • 1,314 پاسخ
  • 312,789 نمایش ها
  • 631 پاسخ
  • 140,671 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 52,578 نمایش ها
 2. تجاس جنگنده هندی

  • 31 پاسخ
  • 17,332 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 14,859 نمایش ها
 3. سوخو 24 فنسر

  • 60 پاسخ
  • 29,843 نمایش ها
  • 186 پاسخ
  • 43,767 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,571 نمایش ها
  • 131 پاسخ
  • 27,645 نمایش ها
  • 3,361 پاسخ
  • 675,181 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 6,591 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 853 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 16,558 نمایش ها
  • 1,020 پاسخ
  • 169,393 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 14,635 نمایش ها
  • 2,713 پاسخ
  • 529,415 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 135,806 نمایش ها
  • 573 پاسخ
  • 117,063 نمایش ها
 4. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 5,555 نمایش ها
 5. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 23,430 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 19,301 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 81,140 نمایش ها
 6. جنگنده چندماموریته F-15

  • 143 پاسخ
  • 37,352 نمایش ها
 7. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 3,327 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 46,318 نمایش ها
 8. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 275 پاسخ
  • 82,088 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,887 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,953 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,485 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,813 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 27,745 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 22,948 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 60,803 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 8,425 نمایش ها
 9. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 4,827 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,837 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 114,334 نمایش ها
 10. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,441 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,222 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 20,541 نمایش ها
 11. Boeing YF-24

  • 7 پاسخ
  • 7,736 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,147 نمایش ها