183 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 131 پاسخ
  • 25,271 نمایش ها
  • 3,363 پاسخ
  • 669,161 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,971 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 745 نمایش ها
  • 628 پاسخ
  • 138,060 نمایش ها
  • 1,020 پاسخ
  • 167,324 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 14,027 نمایش ها
  • 2,714 پاسخ
  • 520,312 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 134,800 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,121 نمایش ها
 1. تجاس جنگنده هندی

  • 30 پاسخ
  • 16,374 نمایش ها
  • 573 پاسخ
  • 115,876 نمایش ها
 2. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 5,278 نمایش ها
 3. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 23,026 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 18,543 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 80,255 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 51,438 نمایش ها
 4. جنگنده چندماموریته F-15

  • 143 پاسخ
  • 36,725 نمایش ها
 5. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 3,101 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 45,593 نمایش ها
  • 184 پاسخ
  • 42,146 نمایش ها
 6. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 275 پاسخ
  • 81,103 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,624 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,811 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 27,012 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,316 نمایش ها
  • 1,307 پاسخ
  • 310,093 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 22,690 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 60,026 نمایش ها
 7. سوخو 24 فنسر

  • 28 پاسخ
  • 28,587 نمایش ها
 8. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 4,670 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 113,434 نمایش ها
 9. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,319 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,899 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,030 نمایش ها
 10. ميراژ اف يك

  • 81 پاسخ
  • 30,808 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 23,241 نمایش ها
 11. هواپیمای X-15

  • 6 پاسخ
  • 5,525 نمایش ها
 12. نیوپور-17

  • 1 پاسخ
  • 2,305 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 17,916 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 44,593 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,226 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 24,553 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,825 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,275 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,592 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها
 13. سوخو ۲۷ فلانکر

  • 3 پاسخ
  • 1,644 نمایش ها
 14. اف-20 تایگر شارک

  • 13 پاسخ
  • 3,661 نمایش ها
 15. جنگنده J-14

  • 15 پاسخ
  • 5,210 نمایش ها