164 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 247 نمایش ها
  • 2,756 پاسخ
  • 578,832 نمایش ها
  • 1,326 پاسخ
  • 332,081 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 61,010 نمایش ها
 1. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 301 پاسخ
  • 93,273 نمایش ها
  • 1,026 پاسخ
  • 186,431 نمایش ها
 2. تجاس جنگنده هندی

  • 46 پاسخ
  • 22,391 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 23,889 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 32,584 نمایش ها
  • 188 پاسخ
  • 51,555 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,379 نمایش ها
  • 666 پاسخ
  • 153,774 نمایش ها
  • 137 پاسخ
  • 37,584 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 952 نمایش ها
  • 168 پاسخ
  • 52,758 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 14,384 نمایش ها
  • 3,376 پاسخ
  • 718,103 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 46,763 نمایش ها
 3. جنگنده دی-520

  • 1 پاسخ
  • 1,454 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,208 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 15,855 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 25,096 نمایش ها
  • 111 پاسخ
  • 32,273 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,679 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 3,576 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,282 نمایش ها
 4. میگ 25 فاکس بت

  • 60 پاسخ
  • 14,005 نمایش ها
  • 175 پاسخ
  • 59,182 نمایش ها
 5. سوخو 24 فنسر

  • 60 پاسخ
  • 34,505 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,753 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 20,812 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 20,105 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 144,939 نمایش ها
  • 665 پاسخ
  • 152,800 نمایش ها
 6. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 6,588 نمایش ها
 7. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 56 پاسخ
  • 27,706 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 88,323 نمایش ها
 8. میگ-33 فالکروم - ام

  • 5 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,228 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,830 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,090 نمایش ها
  • 97 پاسخ
  • 35,971 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,250 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 26,098 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 66,383 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,218 نمایش ها
 9. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 5,820 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,698 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 121,578 نمایش ها