165 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 292 پاسخ
  • 83,672 نمایش ها
  • 3,379 پاسخ
  • 683,461 نمایش ها
  • 1,020 پاسخ
  • 171,799 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,337 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 20,721 نمایش ها
  • 2,748 پاسخ
  • 539,480 نمایش ها
  • 636 پاسخ
  • 142,630 نمایش ها
  • 111 پاسخ
  • 27,113 نمایش ها
  • 187 پاسخ
  • 44,975 نمایش ها
  • 1,318 پاسخ
  • 315,990 نمایش ها
  • 136 پاسخ
  • 30,061 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 17,188 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 931 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,184 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,347 نمایش ها
 2. میگ 25 فاکس بت

  • 60 پاسخ
  • 9,832 نمایش ها
  • 152 پاسخ
  • 54,921 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 53,402 نمایش ها
 3. تجاس جنگنده هندی

  • 31 پاسخ
  • 17,831 نمایش ها
 4. سوخو 24 فنسر

  • 60 پاسخ
  • 30,282 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,863 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 979 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 16,927 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 15,187 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 136,813 نمایش ها
  • 665 پاسخ
  • 143,238 نمایش ها
 5. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 5,719 نمایش ها
 6. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 23,907 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 82,075 نمایش ها
 7. جنگنده چندماموریته F-15

  • 143 پاسخ
  • 37,986 نمایش ها
 8. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 47,008 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,117 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,058 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,908 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,048 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 31,338 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,489 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 23,259 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 61,416 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 8,680 نمایش ها
 9. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 4,969 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,926 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 115,248 نمایش ها
 10. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,488 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 21,114 نمایش ها
 11. Boeing YF-24

  • 7 پاسخ
  • 7,895 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,253 نمایش ها