300 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,014 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,919 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 29,583 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,510 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 7,976 نمایش ها
  • 319 پاسخ
  • 53,193 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 670 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,118 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 14,985 نمایش ها
 1. F/A -18 Horenet

  • 9 پاسخ
  • 2,272 نمایش ها
 2. رهگیر F-104 Starfighter

  • 3 پاسخ
  • 1,489 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,355 نمایش ها
 3. F-35 : یک ارتباط خانوادگی

  • 2 پاسخ
  • 3,968 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,741 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 20,196 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 18,631 نمایش ها
 4. JAS-39 Gripen

  • 31 پاسخ
  • 13,591 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,988 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,113 نمایش ها
  • 85 پاسخ
  • 38,255 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,575 نمایش ها
 5. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,768 نمایش ها
 6. ميراژ 5 سراب پنجم

  • 15 پاسخ
  • 9,436 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,844 نمایش ها
 7. MiG-1.42/1.44

  • 36 پاسخ
  • 14,925 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,210 نمایش ها
  • 85 پاسخ
  • 28,299 نمایش ها
 8. F-22 Raptor : جهشی بزرگ

  • 26 پاسخ
  • 24,516 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,637 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,714 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,614 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,473 نمایش ها
 9. سوخوی30 ام (Su-30M)

  • 199 پاسخ
  • 37,834 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,441 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,547 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 23,737 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 15,698 نمایش ها
  • 165 پاسخ
  • 32,497 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,828 نمایش ها
 10. Rockwell XFV-12

  • 9 پاسخ
  • 3,997 نمایش ها
 11. A/F-X : انقراض گربه ها

  • 0 پاسخ
  • 3,351 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,024 نمایش ها
  • 130 پاسخ
  • 36,380 نمایش ها
 12. 9 جان گربه های ایرانی

  • 27 پاسخ
  • 21,329 نمایش ها
  • 132 پاسخ
  • 46,018 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 16,717 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,745 نمایش ها
 13. هواپیمای X-15

  • 6 پاسخ
  • 4,977 نمایش ها
 14. نیوپور-17

  • 1 پاسخ
  • 1,957 نمایش ها