180 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. تجاس جنگنده هندی

  • 31 پاسخ
  • 16,942 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 14,362 نمایش ها
 2. سوخو 24 فنسر

  • 60 پاسخ
  • 29,617 نمایش ها
  • 170 پاسخ
  • 51,731 نمایش ها
  • 186 پاسخ
  • 43,217 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,399 نمایش ها
  • 131 پاسخ
  • 26,621 نمایش ها
  • 3,363 پاسخ
  • 672,695 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,112 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 802 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 16,459 نمایش ها
  • 628 پاسخ
  • 138,956 نمایش ها
  • 1,020 پاسخ
  • 168,418 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 14,362 نمایش ها
  • 2,713 پاسخ
  • 525,594 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 135,335 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 573 پاسخ
  • 116,598 نمایش ها
 3. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 5,440 نمایش ها
 4. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 23,284 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 18,979 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 80,790 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 51,974 نمایش ها
 5. جنگنده چندماموریته F-15

  • 143 پاسخ
  • 37,123 نمایش ها
 6. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 3,230 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 46,040 نمایش ها
 7. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 275 پاسخ
  • 81,699 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,771 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,890 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 27,492 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,378 نمایش ها
  • 1,307 پاسخ
  • 311,402 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 22,858 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 60,461 نمایش ها
 8. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 4,752 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,800 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 114,019 نمایش ها
 9. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 4,386 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,066 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,085 نمایش ها
 10. ميراژ اف يك

  • 81 پاسخ
  • 31,117 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 23,393 نمایش ها
 11. هواپیمای X-15

  • 6 پاسخ
  • 5,641 نمایش ها
 12. نیوپور-17

  • 1 پاسخ
  • 2,345 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 18,122 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,601 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,323 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 24,697 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,949 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,641 نمایش ها