185 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 143 پاسخ
  • 11,971 نمایش ها
 1. F-35 Lightning II

  • 913 پاسخ
  • 158,813 نمایش ها
 2. قاهر F-313

  • 2,712 پاسخ
  • 504,761 نمایش ها
  • 3,327 پاسخ
  • 657,843 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 11,611 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 132,243 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,692 نمایش ها
 3. تجاس جنگنده هندی

  • 30 پاسخ
  • 15,039 نمایش ها
  • 573 پاسخ
  • 113,756 نمایش ها
 4. جنگنده چند ماموریته میگ-35

  • 10 پاسخ
  • 4,862 نمایش ها
 5. Saab-BAe JAS 39 Gripen

  • 52 پاسخ
  • 21,803 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 16,619 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 78,341 نمایش ها
 6. جنگنده چندماموریته F-15

  • 143 پاسخ
  • 35,078 نمایش ها
 7. میگ-33 فالکروم - ام

  • 6 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
  • 167 پاسخ
  • 43,934 نمایش ها
  • 184 پاسخ
  • 40,042 نمایش ها
 8. جنگنده سوخو-57 پکفا Su-57

  • 269 پاسخ
  • 77,602 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,173 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,455 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 16,579 نمایش ها
  • 611 پاسخ
  • 134,211 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 25,503 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,075 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 48,931 نمایش ها
  • 1,307 پاسخ
  • 306,314 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 21,777 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 58,141 نمایش ها
 9. سوخو 24 فنسر

  • 28 پاسخ
  • 28,013 نمایش ها
 10. جنگنده F-16I Sufa

  • 6 پاسخ
  • 4,266 نمایش ها
  • 342 پاسخ
  • 111,043 نمایش ها
 11. Panavia Tornado

  • 3 پاسخ
  • 3,995 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,837 نمایش ها
 12. ميراژ 5 سراب پنجم

  • 15 پاسخ
  • 10,128 نمایش ها
 13. MiG-1.42/1.44

  • 36 پاسخ
  • 16,094 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,894 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,379 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,904 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,001 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,869 نمایش ها
 14. Rockwell XFV-12

  • 9 پاسخ
  • 4,253 نمایش ها
 15. A/F-X : انقراض گربه ها

  • 0 پاسخ
  • 3,591 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,323 نمایش ها
  • 130 پاسخ
  • 37,692 نمایش ها
 16. ميراژ اف يك

  • 81 پاسخ
  • 29,621 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 22,439 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,892 نمایش ها
 17. هواپیمای X-15

  • 6 پاسخ
  • 5,181 نمایش ها
 18. نیوپور-17

  • 1 پاسخ
  • 2,056 نمایش ها