پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

241 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 944 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,456 نمایش ها
  • 1,480 پاسخ
  • 310,971 نمایش ها
  • 97 پاسخ
  • 11,663 نمایش ها
 1. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 68 پاسخ
  • 14,234 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 1,907 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 40,246 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 57,775 نمایش ها
 2. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 32,890 نمایش ها
 3. بررسی سامانه ی دفاع هوایی مصباح 1

  • 53 پاسخ
  • 27,954 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,928 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 253 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 13,071 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,526 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 5,557 نمایش ها
 4. بر فراز کوزوو

  • 8 پاسخ
  • 1,725 نمایش ها
 5. اس300 در ايران

  • 1,599 پاسخ
  • 215,747 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 944 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 735 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 888 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 111,442 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 17,545 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,696 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 24,018 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,796 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,732 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,038 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 19,049 نمایش ها
 6. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 9,706 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,534 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,715 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,143 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,321 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,388 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,056 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,134 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,043 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,382 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,426 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,659 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,622 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,276 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,261 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,720 نمایش ها
 7. Luchnik-E ، منپد خودکششی

  • 8 پاسخ
  • 3,474 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,194 نمایش ها