پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

243 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 1,525 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,800 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,296 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,544 نمایش ها
  • 98 پاسخ
  • 13,873 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,256 نمایش ها
  • 1,479 پاسخ
  • 317,149 نمایش ها
 1. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 68 پاسخ
  • 14,835 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 2,200 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 41,336 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 59,326 نمایش ها
 2. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 33,328 نمایش ها
 3. بررسی سامانه ی دفاع هوایی مصباح 1

  • 53 پاسخ
  • 28,635 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,357 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,702 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 23,793 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 15,803 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 375 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,907 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 6,488 نمایش ها
 4. بر فراز کوزوو

  • 8 پاسخ
  • 1,863 نمایش ها
 5. اس300 در ايران

  • 1,599 پاسخ
  • 217,690 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,112 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 867 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 977 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 113,309 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 18,453 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,008 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 24,602 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,058 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 22,168 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,254 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 19,447 نمایش ها
 6. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 9,938 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,728 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,913 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,275 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,105 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,521 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,253 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,575 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,242 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,150 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,524 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,660 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,552 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,995 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,969 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,608 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,379 نمایش ها