پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

218 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 59 پاسخ
  • 20,555 نمایش ها
  • 116 پاسخ
  • 30,590 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 485 نمایش ها
  • 159 پاسخ
  • 63,948 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 31,352 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 53,991 نمایش ها
  • 81 پاسخ
  • 19,422 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 4,418 نمایش ها
  • 168 پاسخ
  • 15,133 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,487 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 19,768 نمایش ها
 1. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 79 پاسخ
  • 18,316 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,553 نمایش ها
 2. پوشش پدافند هوایی ایران

  • 32 پاسخ
  • 9,238 نمایش ها
  • 66 پاسخ
  • 33,152 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,274 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 23,999 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 820 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,036 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 11,373 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,147 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,805 نمایش ها
  • 1,477 پاسخ
  • 327,358 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 3,160 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 44,425 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 22,883 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 22,189 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 29,701 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,415 نمایش ها
 3. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 35,069 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,975 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,714 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 28,757 نمایش ها
  • 87 پاسخ
  • 32,430 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 13,323 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 10,837 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,244 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 11,830 نمایش ها
 4. بر فراز کوزوو

  • 9 پاسخ
  • 2,489 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 858 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 18,620 نمایش ها
 5. اس300 در ايران

  • 1,585 پاسخ
  • 223,539 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,476 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,286 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,314 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 116,697 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 20,535 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,866 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 26,571 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,020 نمایش ها