پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

246 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 411 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 15,145 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,217 نمایش ها
 1. پوشش پدافند هوایی ایران

  • 32 پاسخ
  • 7,582 نمایش ها
  • 66 پاسخ
  • 31,047 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 4,817 نمایش ها
  • 110 پاسخ
  • 16,877 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 22,605 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 382 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,816 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,688 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,340 نمایش ها
  • 1,479 پاسخ
  • 319,579 نمایش ها
 2. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 68 پاسخ
  • 15,118 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 2,329 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 41,873 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 60,196 نمایش ها
 3. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 33,466 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,557 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,829 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 23,993 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 532 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 16,413 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,083 نمایش ها
 4. بر فراز کوزوو

  • 8 پاسخ
  • 1,931 نمایش ها
 5. اس300 در ايران

  • 1,599 پاسخ
  • 218,693 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,170 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 947 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,019 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 114,407 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 18,872 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,164 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 24,885 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,180 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,362 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 19,680 نمایش ها
 6. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 10,018 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,829 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,325 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,582 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,310 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,279 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,185 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,605 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 14,133 نمایش ها