پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

238 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 68 پاسخ
  • 13,929 نمایش ها
  • 85 پاسخ
  • 8,522 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 1,796 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 39,909 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 57,046 نمایش ها
 2. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 32,703 نمایش ها
 3. بررسی سامانه ی دفاع هوایی مصباح 1

  • 53 پاسخ
  • 27,693 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,768 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,754 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 493 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 12,663 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,367 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 5,244 نمایش ها
 4. بر فراز کوزوو

  • 8 پاسخ
  • 1,680 نمایش ها
 5. اس300 در ايران

  • 1,599 پاسخ
  • 214,832 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 890 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 686 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 836 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 110,656 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 17,276 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 23,819 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,723 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,497 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,953 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,883 نمایش ها
 6. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 9,654 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,467 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,294 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,338 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,962 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,091 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,318 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,462 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,383 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,538 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,518 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,420 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,240 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,212 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
 7. Luchnik-E ، منپد خودکششی

  • 8 پاسخ
  • 3,442 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,164 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,153 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,250 نمایش ها