پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

244 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 1,428 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 796 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,224 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,867 نمایش ها
  • 98 پاسخ
  • 13,050 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,078 نمایش ها
  • 1,479 پاسخ
  • 314,233 نمایش ها
 1. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 68 پاسخ
  • 14,453 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 2,028 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 40,640 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 58,350 نمایش ها
 2. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 33,056 نمایش ها
 3. بررسی سامانه ی دفاع هوایی مصباح 1

  • 53 پاسخ
  • 28,194 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,076 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,592 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 15,061 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 286 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,640 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 5,820 نمایش ها
 4. بر فراز کوزوو

  • 8 پاسخ
  • 1,776 نمایش ها
 5. اس300 در ايران

  • 1,599 پاسخ
  • 216,531 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,004 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 777 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 933 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 112,135 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 17,876 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,797 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 24,184 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,895 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,880 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,145 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 19,222 نمایش ها
 6. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 9,779 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,611 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,195 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,049 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,424 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,147 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,533 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,168 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,083 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,430 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,562 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,469 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,763 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,733 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,506 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,314 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,296 نمایش ها