پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

244 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 88 پاسخ
  • 5,343 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,817 نمایش ها
 1. "S-300 PMU.2 FAVORITE "IR در ایران

  • 154 پاسخ
  • 53,278 نمایش ها
 2. اس300 در ايران

  • 175 پاسخ
  • 46,048 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 14,313 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,689 نمایش ها
  • 493 پاسخ
  • 106,176 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 21,241 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,562 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 19,401 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,228 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,011 نمایش ها
 3. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 8,543 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,337 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,246 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,614 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,881 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,831 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,342 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,231 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,417 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 25,402 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,565 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,521 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,723 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 11,912 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,271 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,323 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,959 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,686 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,462 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,133 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,562 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 25,858 نمایش ها
 4. Luchnik-E ، منپد خودکششی

  • 8 پاسخ
  • 3,018 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,479 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,480 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,494 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,853 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,050 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 10,395 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,048 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,728 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,451 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,829 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,492 نمایش ها
 5. سامانه کنترل آتش AF902

  • 10 پاسخ
  • 3,241 نمایش ها