پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

238 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 379 پاسخ
  • 38,705 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 11,342 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,068 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 4,600 نمایش ها
 1. بر فراز کوزوو

  • 8 پاسخ
  • 1,562 نمایش ها
 2. اس300 در ايران

  • 1,573 پاسخ
  • 205,695 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 790 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 583 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 754 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 109,660 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 56,185 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,652 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,430 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 23,320 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,529 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,135 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,801 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,528 نمایش ها
 3. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 9,459 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,283 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,012 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,228 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,202 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,851 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,394 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,008 نمایش ها
 4. بررسی سامانه ی دفاع هوایی مصباح 1

  • 53 پاسخ
  • 27,253 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,194 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,338 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,215 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,288 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,435 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,335 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,576 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,156 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,089 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,657 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 27,640 نمایش ها
 5. Luchnik-E ، منپد خودکششی

  • 8 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,046 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,031 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,190 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,635 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,616 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,387 نمایش ها