پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

219 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. پوشش پدافند هوایی ایران

  • 34 پاسخ
  • 11,324 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 23,747 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,857 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 21,607 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,941 نمایش ها
  • 116 پاسخ
  • 32,142 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 715 نمایش ها
  • 159 پاسخ
  • 65,785 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 32,928 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 12,561 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 56,177 نمایش ها
  • 81 پاسخ
  • 20,731 نمایش ها
  • 168 پاسخ
  • 16,765 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,685 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,763 نمایش ها
 2. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 79 پاسخ
  • 19,550 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,782 نمایش ها
  • 66 پاسخ
  • 34,548 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,078 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 25,048 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,062 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,106 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 12,461 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,429 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
  • 1,477 پاسخ
  • 332,654 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 3,744 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 46,284 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 24,233 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 23,456 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 31,059 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,972 نمایش ها
 3. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 36,251 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,285 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,856 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,279 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 29,814 نمایش ها
  • 87 پاسخ
  • 33,711 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 14,439 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 11,379 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,501 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,060 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 20,013 نمایش ها
 4. اس300 در ايران

  • 1,585 پاسخ
  • 228,126 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,682 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,492 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,517 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 118,316 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 21,679 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,312 نمایش ها