پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

245 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 102 پاسخ
  • 8,883 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,220 نمایش ها
 1. "S-300 PMU.2 FAVORITE "IR در ایران

  • 154 پاسخ
  • 54,237 نمایش ها
 2. اس300 در ايران

  • 175 پاسخ
  • 46,801 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,129 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,928 نمایش ها
  • 493 پاسخ
  • 107,099 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 21,898 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,869 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 19,949 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,396 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,498 نمایش ها
 3. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 8,839 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,654 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,364 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,758 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,991 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,955 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,500 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,293 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 25,987 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,684 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,347 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,599 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,678 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,078 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,961 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,689 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,427 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,589 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 26,457 نمایش ها
 4. Luchnik-E ، منپد خودکششی

  • 8 پاسخ
  • 3,121 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,655 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,626 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,960 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,246 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 10,808 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,175 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,801 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,513 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,161 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,601 نمایش ها