پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

243 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بر فراز کوزوو

  • 4 پاسخ
  • 500 نمایش ها
 2. اس300 در ايران

  • 1,572 پاسخ
  • 202,435 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 446 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 624 نمایش ها
  • 103 پاسخ
  • 10,225 نمایش ها
  • 494 پاسخ
  • 108,748 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 2,819 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,652 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 55,287 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,928 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,184 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 22,623 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,214 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 20,560 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,597 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,994 نمایش ها
 3. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 9,174 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,003 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,484 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,898 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,123 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,088 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,676 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,472 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
 4. بررسی سامانه ی دفاع هوایی مصباح 1

  • 53 پاسخ
  • 26,659 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,818 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,991 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,195 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,802 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,979 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,067 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,219 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,300 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,034 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,906 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,627 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 27,086 نمایش ها
 5. Luchnik-E ، منپد خودکششی

  • 8 پاسخ
  • 3,259 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,868 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,852 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,760 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,090 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,451 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,226 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,275 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,878 نمایش ها