پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

229 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 136 پاسخ
  • 27,408 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 16,686 نمایش ها
  • 514 پاسخ
  • 51,830 نمایش ها
  • 81 پاسخ
  • 18,073 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,631 نمایش ها
  • 168 پاسخ
  • 13,507 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,261 نمایش ها
  • 113 پاسخ
  • 18,180 نمایش ها
 1. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 79 پاسخ
  • 16,970 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,303 نمایش ها
 2. پوشش پدافند هوایی ایران

  • 32 پاسخ
  • 8,231 نمایش ها
  • 66 پاسخ
  • 31,645 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 5,330 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 22,959 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 549 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,924 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 10,267 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,870 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,545 نمایش ها
  • 1,477 پاسخ
  • 322,813 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 2,559 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 42,711 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 61,026 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 21,529 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 20,994 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,815 نمایش ها
 3. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 33,825 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,802 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,092 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 27,637 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 11,121 نمایش ها
 4. بر فراز کوزوو

  • 9 پاسخ
  • 2,249 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 625 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 17,177 نمایش ها
 5. اس300 در ايران

  • 1,585 پاسخ
  • 220,374 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,253 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,040 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,104 نمایش ها
  • 492 پاسخ
  • 115,560 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 19,419 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,395 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 25,302 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,382 نمایش ها
 6. مین جهنده صیاد

  • 19 پاسخ
  • 10,167 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,013 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,393 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,281 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,651 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,415 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,676 نمایش ها