پدافند هوایی

مطالب مربوط به انواع تجهیزات پدافندی ضدهوایی و ضدموشکی
AD , Air Defense

219 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 515 پاسخ
  • 60,028 نمایش ها
 1. پوشش پدافند هوایی ایران

  • 34 پاسخ
  • 12,995 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 26,148 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,987 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 24,005 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,845 نمایش ها
  • 116 پاسخ
  • 34,237 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,017 نمایش ها
  • 159 پاسخ
  • 68,504 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 35,490 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 13,599 نمایش ها
  • 81 پاسخ
  • 22,580 نمایش ها
  • 168 پاسخ
  • 18,833 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,962 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
 2. سامانه دفاع هوایی S-500

  • 83 پاسخ
  • 21,612 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,126 نمایش ها
  • 66 پاسخ
  • 36,483 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,204 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 26,517 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,436 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,219 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 14,002 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,812 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,487 نمایش ها
  • 1,474 پاسخ
  • 340,600 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,620 نمایش ها
  • 380 پاسخ
  • 49,129 نمایش ها
  • 537 پاسخ
  • 122,213 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 26,096 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 25,172 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 32,882 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,817 نمایش ها
 3. سامانه دفاع هوایی اس-400

  • 76 پاسخ
  • 37,981 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,659 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,148 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,056 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 31,305 نمایش ها
  • 87 پاسخ
  • 35,499 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 16,011 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 12,159 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,323 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,532 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,369 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 22,144 نمایش ها
 4. اس300 در ايران

  • 1,599 پاسخ
  • 236,581 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,966 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,786 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,785 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 23,220 نمایش ها