جنگهای معاصر

مطالب مرتبط با جنگهای معاصر بشر
Modern Contemporary Wars

165 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1,035 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 26,671 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 24,577 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 23,409 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 49,513 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 17,517 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 22,927 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 28,338 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,273 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,850 نمایش ها
 1. نبرد نورفولک

  • 0 پاسخ
  • 2,608 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,939 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,932 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,965 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 19,982 نمایش ها
 2. نبرد چاناق قلعه

  • 14 پاسخ
  • 11,534 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,534 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,449 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,966 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,879 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,493 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,864 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 21,047 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 31,557 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,165 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 30,378 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,713 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,911 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,425 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
 3. ابداعات نازیها

  • 61 پاسخ
  • 30,340 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,541 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,262 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,578 نمایش ها
 4. خاطرات احمد چلبی

  • 3 پاسخ
  • 7,128 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,691 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,509 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 20,928 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,492 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,547 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,985 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,971 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,776 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 6,101 نمایش ها
 5. جنگ چالدران

  • 36 پاسخ
  • 14,623 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,914 نمایش ها
 6. نبرد ایساندلوانا

  • 0 پاسخ
  • 1,753 نمایش ها