متفرقه نیروی زمینی

مطالب مرتبط با موضوعاتی که در لیست فوق مشاهده وجود ندارد.
Army Miscellaneous

199 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 46,633 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,163 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,121 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,190 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,399 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,535 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 33,051 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,595 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 689 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 19,874 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,152 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 22,751 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,070 نمایش ها
 1. سیم های بُرنده

  • 4 پاسخ
  • 7,595 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
 2. بررسی یک کیسه خواب

  • 10 پاسخ
  • 4,709 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,023 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
 3. لشکر 92 زرهی

  • 25 پاسخ
  • 34,252 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,357 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,864 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,457 نمایش ها
 4. يگان‌هاي تكاوري ايران

  • 17 پاسخ
  • 19,814 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,341 نمایش ها
  • 224 پاسخ
  • 24,894 نمایش ها
 5. Russia Arms Expo 2015

  • 28 پاسخ
  • 9,871 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 17,671 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,170 نمایش ها
 6. شيار كاري ( fluting )

  • 15 پاسخ
  • 10,215 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,802 نمایش ها
 7. کلاه سبزها

  • 44 پاسخ
  • 16,491 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,945 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 14,241 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,874 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 48,179 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,967 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,002 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 14,625 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 9,222 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,541 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,002 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,328 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
 8. سامانه ضد ش.م.ر CBPS

  • 2 پاسخ
  • 4,466 نمایش ها
 9. لباس هوشمند HULC

  • 20 پاسخ
  • 6,137 نمایش ها