متفرقه نیروی زمینی

مطالب مرتبط با موضوعاتی که در لیست فوق مشاهده وجود ندارد.
Army Miscellaneous

199 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 46,151 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,041 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,002 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,124 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,126 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,163 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 32,910 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,487 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 629 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 19,714 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,093 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 22,431 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,443 نمایش ها
 1. سیم های بُرنده

  • 4 پاسخ
  • 7,258 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,126 نمایش ها
 2. بررسی یک کیسه خواب

  • 10 پاسخ
  • 4,614 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,057 نمایش ها
 3. لشکر 92 زرهی

  • 25 پاسخ
  • 33,952 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,882 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,837 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,289 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,188 نمایش ها
 4. يگان‌هاي تكاوري ايران

  • 17 پاسخ
  • 19,756 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,215 نمایش ها
  • 224 پاسخ
  • 24,004 نمایش ها
 5. Russia Arms Expo 2015

  • 28 پاسخ
  • 9,749 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,252 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 17,512 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,785 نمایش ها
 6. شيار كاري ( fluting )

  • 15 پاسخ
  • 10,014 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,675 نمایش ها
 7. کلاه سبزها

  • 44 پاسخ
  • 16,399 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,929 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 14,151 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,771 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 47,993 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,916 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 14,427 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 9,118 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,818 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,351 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,919 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,304 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,705 نمایش ها
 8. سامانه ضد ش.م.ر CBPS

  • 2 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
 9. لباس هوشمند HULC

  • 20 پاسخ
  • 6,090 نمایش ها