متفرقه نیروی زمینی

مطالب مرتبط با موضوعاتی که در لیست فوق مشاهده وجود ندارد.
Army Miscellaneous

199 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 1,066 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,782 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 10,988 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,357 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,412 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 30,983 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,396 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,542 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 19,787 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,227 نمایش ها
 1. سیم های بُرنده

  • 4 پاسخ
  • 5,600 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,455 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 18,499 نمایش ها
 2. بررسی یک کیسه خواب

  • 10 پاسخ
  • 4,004 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,594 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,648 نمایش ها
 3. لشکر 92 زرهی

  • 25 پاسخ
  • 31,846 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,914 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,900 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,178 نمایش ها
  • 179 پاسخ
  • 43,214 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 21,432 نمایش ها
 4. يگان‌هاي تكاوري ايران

  • 17 پاسخ
  • 18,920 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,624 نمایش ها
  • 224 پاسخ
  • 21,938 نمایش ها
 5. Russia Arms Expo 2015

  • 28 پاسخ
  • 8,846 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,855 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 16,230 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,592 نمایش ها
 6. شيار كاري ( fluting )

  • 15 پاسخ
  • 8,588 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,500 نمایش ها
 7. کلاه سبزها

  • 44 پاسخ
  • 15,264 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,646 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,918 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,417 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 45,752 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,082 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,512 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,460 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 13,425 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 7,835 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,351 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,771 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,412 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,868 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,372 نمایش ها
 8. سامانه ضد ش.م.ر CBPS

  • 2 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
 9. لباس هوشمند HULC

  • 20 پاسخ
  • 5,698 نمایش ها