متفرقه نیروی زمینی

مطالب مرتبط با موضوعاتی که در لیست فوق مشاهده وجود ندارد.
Army Miscellaneous

198 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 45,616 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,943 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,880 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,059 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,913 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,058 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 32,750 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,368 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 577 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 19,559 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,003 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 22,119 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,091 نمایش ها
 1. سیم های بُرنده

  • 4 پاسخ
  • 6,866 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,072 نمایش ها
 2. بررسی یک کیسه خواب

  • 10 پاسخ
  • 4,460 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,935 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,012 نمایش ها
 3. لشکر 92 زرهی

  • 25 پاسخ
  • 33,664 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,405 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,806 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,225 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,874 نمایش ها
 4. يگان‌هاي تكاوري ايران

  • 17 پاسخ
  • 19,703 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,111 نمایش ها
  • 224 پاسخ
  • 23,781 نمایش ها
 5. Russia Arms Expo 2015

  • 28 پاسخ
  • 9,660 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,189 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 17,355 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,451 نمایش ها
 6. شيار كاري ( fluting )

  • 15 پاسخ
  • 9,793 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,547 نمایش ها
 7. کلاه سبزها

  • 44 پاسخ
  • 16,303 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,908 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 14,074 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,636 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 47,788 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,858 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,861 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 14,243 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 9,023 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,767 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,159 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,421 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,821 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,284 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,679 نمایش ها
 8. سامانه ضد ش.م.ر CBPS

  • 2 پاسخ
  • 4,339 نمایش ها
 9. لباس هوشمند HULC

  • 20 پاسخ
  • 6,035 نمایش ها