متفرقه نیروی زمینی

مطالب مرتبط با موضوعاتی که در لیست فوق مشاهده وجود ندارد.
Army Miscellaneous

198 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 892 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,358 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 10,590 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 18,832 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,141 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 30,347 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,046 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 18,866 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,621 نمایش ها
 1. سیم های بُرنده

  • 4 پاسخ
  • 5,110 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,224 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 18,348 نمایش ها
 2. بررسی یک کیسه خواب

  • 10 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,476 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,541 نمایش ها
 3. لشکر 92 زرهی

  • 25 پاسخ
  • 31,155 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,499 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,410 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,787 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,487 نمایش ها
  • 179 پاسخ
  • 42,586 نمایش ها
  • 150 پاسخ
  • 20,980 نمایش ها
 4. يگان‌هاي تكاوري ايران

  • 17 پاسخ
  • 18,618 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,429 نمایش ها
  • 224 پاسخ
  • 21,174 نمایش ها
 5. Russia Arms Expo 2015

  • 28 پاسخ
  • 8,506 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,745 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 15,820 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,625 نمایش ها
 6. شيار كاري ( fluting )

  • 15 پاسخ
  • 8,125 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,143 نمایش ها
 7. کلاه سبزها

  • 44 پاسخ
  • 14,854 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,547 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,474 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,988 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 44,900 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,791 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 13,089 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 7,408 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,132 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,199 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,959 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,262 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,707 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,276 نمایش ها
 8. سامانه ضد ش.م.ر CBPS

  • 2 پاسخ
  • 3,831 نمایش ها
 9. لباس هوشمند HULC

  • 20 پاسخ
  • 5,417 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,858 نمایش ها