جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 237 پاسخ
  • 51,152 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,363 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,841 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,745 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,958 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,142 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,655 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,985 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,007 نمایش ها
 3. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,714 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,889 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,865 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,968 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,111 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,813 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,397 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,853 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,207 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,412 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,404 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,270 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,914 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,316 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,085 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,315 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,294 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,757 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,932 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,735 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,796 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,967 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,166 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,834 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,833 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,896 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,271 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,126 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,226 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,670 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,497 نمایش ها
 11. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,506 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,712 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,335 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,815 نمایش ها