جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 243 پاسخ
  • 53,418 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,508 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,890 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,877 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,519 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,772 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,149 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,525 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,673 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,832 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,926 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,886 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,981 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,153 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,977 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,785 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,908 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,626 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,888 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,239 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,879 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,956 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,301 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,943 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,346 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,101 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,333 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,312 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,771 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,019 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,770 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,855 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,120 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,197 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,894 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,848 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,918 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,279 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,148 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,257 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,869 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,732 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,471 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,055 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,356 نمایش ها