جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 244 پاسخ
  • 54,167 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,622 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,914 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,937 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,001 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,539 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,795 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,158 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,539 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,009 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,915 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,950 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,182 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,167 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,795 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,024 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,853 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,913 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,271 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,700 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 88,271 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 64,547 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,324 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,960 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,365 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,113 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,346 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,330 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,059 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,782 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,932 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,201 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,216 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,946 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,860 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,929 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,284 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,166 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,274 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,923 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,768 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,495 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,061 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,370 نمایش ها