جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 48,563 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,681 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 719 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,746 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,217 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,583 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,675 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,679 نمایش ها
 2. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,172 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,450 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,243 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,400 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,592 نمایش ها
 3. آويني که بود؟

  • 0 پاسخ
  • 616 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,395 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,574 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,080 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,040 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,904 نمایش ها
 5. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,204 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,362 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,150 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 86,272 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,836 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,583 نمایش ها
 6. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,938 نمایش ها
 7. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,550 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,663 نمایش ها
 8. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,422 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,196 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,235 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,444 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,841 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,747 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 579 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 475 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 61,343 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,105 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,831 نمایش ها
 9. بسم الرب الکمیل

  • 9 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 945 نمایش ها
 10. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,238 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,009 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 838 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,759 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 987 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,450 نمایش ها