جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 225 پاسخ
  • 46,518 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,495 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 713 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,442 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,357 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,425 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,650 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,665 نمایش ها
 2. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,089 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,432 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,176 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,389 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,491 نمایش ها
 3. آويني که بود؟

  • 0 پاسخ
  • 608 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,216 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,486 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,928 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
 5. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,055 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,229 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 945 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 84,892 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,794 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,520 نمایش ها
 6. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,910 نمایش ها
 7. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,517 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,639 نمایش ها
 8. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,410 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,192 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,430 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,676 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,031 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 577 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 473 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 59,175 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,098 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,799 نمایش ها
 9. بسم الرب الکمیل

  • 9 پاسخ
  • 2,612 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,585 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 940 نمایش ها
 10. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,173 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,889 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,829 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 832 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,736 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 975 نمایش ها