جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 225 پاسخ
  • 46,518 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,495 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 12,773 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,217 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 59,177 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,357 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 7,952 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,486 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,425 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,776 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 25,640 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,340 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,261 نمایش ها
 3. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,242 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,672 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,159 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,436 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,729 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,506 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,240 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,063 نمایش ها
 5. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,173 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,453 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
 6. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,448 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,490 نمایش ها
 7. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,660 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,865 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,572 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,362 نمایش ها
 8. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 8,869 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 84,893 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,350 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,083 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,943 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,403 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,856 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,247 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,715 نمایش ها
 9. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 3,999 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,229 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,251 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,627 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,486 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,482 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,676 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,890 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,442 نمایش ها